Nyheter

Betongproduktionen ökade under årets första månader

Svensk Betongs Betongindikator för årets första fem månader visar på en ökning av den totala betongproduktionen i Sverige med nästan sju procent jämfört med samma period föregående år.
Den totala uppskattade volymen producerad betong landade på drygt 2,1 miljoner kubikmeter betong för januari till och med maj.

Betongproduktionen i Sverige inom kategorin Hus ökade med drygt tio procent de fem första månaderna i år jämfört med motsvarande månader 2015.
– Vi ser en mycket positiv ökning av betongproduktionen inom kategori Hus sedan årsskiftet jämfört med samma period i fjol. Vilket inte är helt förvånande när vi ser statistik från SCB om nybyggnad av bostäder med en kraftig ökning av påbörjade och färdigställda lägenheter i flerbostadshus för årets första kvartal säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, i ett pressmeddelande.

Under perioden januari till maj i år producerades drygt 1,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus.
Denna kategori omfattar betong som används för att bygga hus, kontor, lokaler och arenor.
Mest betong producerade det under maj månad då produktionen uppskattades till 406 000 kubikmeter.

Mycket talar för att trenden kommer att hålla i sig med en fortsatt hög efterfrågan på betong inom framförallt bostadsbyggandet framöver.
– Betongbranschen och våra medlemsföretag känner just nu att det finns en stor efterfråga på betong och det hänger förstås samman med att det råder stor brist på bostäder i stora delar av Sverige samt pågående renovering av bostäder som ingår i miljonprogrammet, säger Malin Löfsjögård.

När det gäller mängden produktion av betong som används till infrastruktur uppskattas produktionen till totalt 473 000 kubikmeter betong under perioden januari till maj vilket är något mindre jämfört med motsvarande siffror för 2015. I kategori Infrastruktur ingår förutom anläggningsbyggande även betong till gruvverksamhet och byggande av vindkraftverk.

Under april månad producerades 120 000 kubikmeter betong för infrastruktur vilket är 24 procent mer än motsvarande siffra för april 2015.
Dock backade mängden betong för infrastruktur under maj månad till 115 000 kubikmeter vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma månad året innan.

– Vi ser att kategori Infrastruktur visar ett varierat resultat under årets första fem månader. Kategorin påverkas bland annat i hög grad av investeringstakten i nationella infrastrukturprojekt samt var i produktionskedjan projekten befinner sig säger Malin Löfsjögård.

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år samt uppskattad totalt betongproduktion i Sverige.