Nyheter

Beviljas prövningstillstånd om Bergs gård

Mats Gerdau kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Fotograf: Sören Andersson/Nacka kommun
Striden om att få bygga bostäder vid Bergs gård går vidare. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd av domen om Bergs gård.
– Ett lika väntat som välkommet besked. Nacka kommun har en tydlig plan för hur marken i Bergs gård ska bebyggas, på gångavstånd till tunnelbanan. Nacka, såväl som hela regionen, behöver bostäder, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Beskedet om prövningstillstånd innebär att Mark- och miljödomstolens dom från i maj, som Nacka kommun överklagade, kommer att prövas i högre instans. 

Den rättsliga tvisten rör huruvida kommunen haft rätt att säga upp Circle K, som nyttjar marken för sin oljedepå, från ett tomträttsavtal som skrevs 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018. Nästa möjliga tillfälle för kommunen att säga upp tomträtten är år 2059.

– Bostadsbristen kommer inte lösa sig av sig själv. Här äger kommunen mark och vill bygga i anslutning till den nya tunnelbanan – kommunen och regionen har behov av en annan användning av den här marken än som oljeterminal, säger Mats Gerdau.