Nyheter

BI efterlyser konkreta förslag

Sveriges Byggindustrier (BI) vill ha fler infrastruktursatsningar och Fastighetsägarna tycker att regeringen försämrar för hyresrätten. Det är många som är missnöjda med regeringens ekonomiska vårproposition.

BI tycker att det är positivt att regeringen ser satsningen på svensk infrastruktur som ett viktigt medel för att stärka tillväxten i landet. Branschorganisationen gläds också åt att vissa underhållsprojekt tidigareläggs för att skapa jobb på kort sikt.

— Men jag skulle önska några fler handfasta förslag som på sikt ökar kapaciteten i transportnätet, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI, i ett pressmeddelande.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för medfinansiering av en delsträcka av Norrbotniabanan, mellan Skellefteå och Piteå, och avser att utreda höghastighetsbanorna ytterligare. Detta trots att Gunnar Malms utredning presenterades i september i fjol.

— Vi behöver inte en ny utredning av utredningen utan snarare investeringar i enlighet med utredningens förslag, säger Fredrik Isaksson i pressmeddelandet.

Fastighetsägarna Sverige menar att regeringen försämrar villkoren för hyresrätten genom att föreslå en höjning av stämpelskatten på förvärv av fastigheter från 3 till 4,25 procent.

— Det är beklagligt att regeringen inte tagit till sig vad som framkom i den rapport om balanserade ekonomiska villkor som Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo vid en gemensam uppvaktning tidigare i år överlämnade till finansminister Anders Borg. Den visar tydligt att de ekonomiska villkoren under senare har förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, i ett pressmeddelande.

Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, skriver i ett pressmeddelande att Mats Odell nu har missat sista chansen att förändra fastighetsavgiften för studentbostäder före valet.

— Vi är naturligtvis besvikna och hade hoppats att regeringen äntligen skulle göra något åt den orättvisa beskattningen av landets studentbostäder, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för SSBF, i pressmeddelandet.

Studentbostadsföreningen konstaterar att det i dag är samma skattesats på ett rum i studentkorridor utan vare sig kök eller badrum, som en femrummare på Strandvägen i Stockholm med alla faciliteter. ”En orimlighet som ytterst drabbar de studenter som bor i studentbostad,” skriver SSBF.

Studentbostadsföreningen befarar i stället högre fastighetsavgifter, eftersom regeringen nämner att inkomsterna från fastighetsavgiften väntas öka på grund av stigande index och fastighetspriser.

Organisationen Företagarna ger regeringen en rosenknopp för förslaget om enklare momsregler. Men annars tycker organisationen att småföretagarna får för lite fokus i propositionen. Företagarna hänvisar till Konjunkturinstitutets bedömning att det finns utrymme på mer än 40 miljarder kronor för ytterligare reformer under 2010 och 2011.

— En del av det borde redan nu användas till en sänkning av arbetsgivaravgifterna och egenavgiften. Det är den klart viktigaste tillväxtfrågan för Sveriges småföretag, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, i ett pressmeddelande.

Företagarförbundet är besviket på att vårpropositionen inte innehåller några reformer för stärkt tillväxt och efterlyser åtgärder som omfattar de lite större småföretagen, med upp till 20 anställda.

— Alla politiska partier är överens om småföretagarnas betydelse för samhällsutvecklingen så fler paket till landets småföretagare hade vi väntat oss. Sänkt arbetsgivaravgift är den uteslutande största presenten småföretagarna kan få, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, i ett pressmeddelande.