Nyheter

Bibliotek utsett till Årets Miljöbyggnad

Biblioteket vid Karlstads universitet har utsetts till Årets Miljöbyggnad vid Sweden Green Building Awards 2017. Foto: Karlstads universitet

Sweden Green Building Awards 2017 har delats ut.
Bland vinnarna finns både personer som brutit ny mark med miljöinnovationer anpassade för vår digitaliserade värld, praktexemplar på hållbara byggnader och ett infrastrukturprojekt med stort fokus på social hållbarhet.
Biblioteket vid Karlstads universitet blev Årets Miljöbyggnad.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut av Sweden Green Building Council.
Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling gick i år till två personer – Anders Torell och Jonas Stridh. Anders och Jonas är duon bakom prisade Loop Rocks, Sveriges första marknadsplats för återanvänd jord, sten och fyllnadsmassor. Med en kreativ lösning på ett branschproblem har de brutit ny mark bland metoder som varit huggna i sten, säger juryn.

–  Vi är mycket glada och hedrade över detta pris. Med Loop Rocks har vi tagit första steget i NCC:s nya digitala era och snart lanserar vi även vår nästa digitala affär. Vi vill fortsätta utmana byggbranschen med nya effektivare affärer som sätter miljön först. Vi vill tacka alla våra användare, vårt fantastiska team och NCC som gjort allt detta möjligt, säger Anders Torell och Jonas Stridh i en kommentar.

Biblioteket vid Karlstads universitet har utsetts till Årets Miljöbyggnad vid Sweden Green Building Awards 2017. Den 15 år gamla byggnaden är den äldsta byggnaden i landet att uppgraderas till Miljöbyggnad Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen.

Biblioteket vann med följande motivering:
”Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivå i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga.”

– Det är fantastiskt glädjande för oss att ha blivit utsedda till årets miljöbyggnad. Jag har besökt många bibliotek men ingenstans har jag sett att man lyckats kombinera funktionalitet, utseende, arbetsmiljö och hållbarhet på det förnämliga sätt som här i Karlstad. Tusentals studenter besöker oss varje dag och ser biblioteket som sin främsta arbetsplats. Utmärkelsen är för mig ett kvitto på att vi har lyckats med vår ambition,  säger Jakob Harnesk, biblioteksdirektör vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande. 

Akademiska Hus har länge haft fokus på hållbar utveckling och miljöcertifierade byggnader. Universitetsbiblioteket i Karlstad är den hittills äldsta byggnaden i Sverige som har certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den allra högsta nivån i certifieringssystemet.

– Redan i Karlstads universitets beställning av biblioteket för drygt 15 år sedan gavs förutsättningar för oss att skapa en hållbar byggnad, men då fanns inte den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Universitetet gav både tydliga miljömål och ställde tuffa energikrav. Utan deras framsynthet hade certifieringen inte varit möjlig idag, säger Birgitta van Dalen, marknadsdirektör på Akademiska Hus.

I samband med byggstart arbetade Akademiska Hus och Karlstads universitet fram ett Miljöprogram med en gemensam målbild för Universitetsbiblioteket, där även Karlstads kommuns miljömål vägdes in. Målsättningarna att skapa en så kallad Miljöbyggnad integrerades i miljöplanerna för projektering, entreprenad och förvaltning.

Arbetet med att certifiera biblioteket startade 2014 och efter en precertifiering enligt Miljöbyggnad Silver blev det tydligt att guldnivån var inom räckhåll.

Certifieringen ställer höga krav på allt ifrån materialval i produktionen till god innemiljö (i form av exempelvis ljusinsläpp) och låg energiförbrukning. I biblioteket har främst material vars miljöpåverkan var kartlagd använts och innemiljön är mycket ljus tack vare glasfasaden och taklanteriner. Dessutom är biblioteket (och hela campus) självförsörjande vad gäller värme och kyla tack vare det marklager som driftsattes 2014. Marklagret har minskat energianvändningen på hela campus med 60 procent sedan 2005.


Vinnare Sweden Green Building Awards 2017

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling
Jon Allesson (Atrium Ljungberg)
Juryns motivering: ”En person som har initierat okonventionella lösningar i olika samarbeten och är drivande i att sprida idéer om hållbar stadsutveckling och samverkan till alla intresserade.”

Årets BREEAM-byggnad: IKEA Hubhult
Typ av projekt: Kontor i Malmö (IKEA Fastigheter)
Certifiering: BREEAM Outstanding
Juryns motivering: ”Ett projekt som lagt mycket stor vikt vid brukarnas hälsa och välbefinnande vid design och teknikval. Geoenergi, solpaneler och vindkraft ger tillsammans med mycket låg energianvändning ett begränsat klimatavtryck. Att trivsel och sundhet ges hög prioritet visar på hur mänskliga behov på ett naturligt sätt kan knytas samman med miljöaspekter.”

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur: Västra Eriksberg
Typ av projekt: Bostadsområde i Skellefteå (Skellefteå kommun/Skanska)
Juryns motivering: ”Med kreativitet, innovativa affärsmodeller och sunt förnuft har projektet lyckats skapa cirkulär ekonomi på riktigt, med resultatet 93% minskning av klimatgasutläpp från masshanteringen och noll lass på tipp.”

Årets LEED-byggnad: Klipporna
Typ av projekt: Kontor i Malmö (Ikano kontor/Skanska)
Certifering: LEED Platinum
Juryns motivering: ”Ett helhetstänk som går utanför bara byggnaden har genomsyrat projektet och banar väg för samarbete fastigheter emellan, och ett hållbart samhälle.”

Årets Miljöbyggnad: Universitetet 1
Typ av projekt: Universitetsbibliotek i Karlstad (Akademiska Hus)
Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Juryns motivering: ”Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivån i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga.”

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling
Anders Torell och Jonas Stridh (Loop Rocks/NCC)
Juryns motivering: ”En lågt hängande frukt plockades på ett smart, innovativt och digitaliserat sätt ned. Det handlar om en kreativ lösning på ett branschproblem som redan har skapat betydande utsläpps-minskningar av koldioxid och som fått internationell uppmärksamhet. Ny mark har brutits bland metoder som varit huggna i sten.”