Nyheter

Bilfritt i Ahlgrens gamla kvarter

Den gamla Läkerolskylten bevaras och i byggnaden blir det restaurang och kontor. Foto: Susanne Bengtsson

På det industriområde där Sveriges mest köpta bil – Ahlgrens bilar – tillverkats i många år förbereds nu för ett bilfritt liv. I dubbel bemärkelse. Ett mobilitetshus, en fordonspool och sopsugar är några av de hållbara lösningar som ska minska bilanvändningen i den nya stadsdelen Godisfabriken.


2014 köpte AB Gavlegårdarna den cirka 47 000 kvadratmeter stora Läkeroltomten på Brynäs av Cloetta. Därmed sattes punkt för en över 100-årig era av godistillverkning.

I de kvarter där Cloetta tidigare tillverkat godisklassiker som Läkerol och Ahlgrens bilar ska bostäder istället krydda tillvaron.

I Godisfabriken utvecklas en modern och hållbar stadsdel – samtidigt som historiken bevaras.

– Redan i vår intresseanmälan hade vi en vision om ett hållbart boende, både sett ekologiska och till sociala insatser. Vi ser till helheten i den hållbara utvecklingen, säger Alexandra Bankander, kommunikatör på AB Gavlegårdarna.

Även om historien präglas av en biltradition – i form av de populära godisbilarna – så kommer framtiden att möta bilanvändningen på ett nytt sätt.

Ett exempel är det mobilitetshus som byggs i ytterkanten av området. Gavlefastigheter bygger det på uppdrag av Gävle Parkeringsservice. Huset är inritat i den nordöstra delen av Godisfabriken och förbinds med det gamla garveriet via en atriumgård.

I mobilitetshuset inryms parkeringsplatser och laddstolpar för elbilar, men även cykelförråd, laddmöjlighet för elcyklar, en mini-återvinningsstation och en sopcentral.

– Vi tänker långsiktigt då byggnaden ska kunna konverteras till annan verksamhet när bilägandet minskar, säger Alexandra Bankander.

Dessutom satsar flera av byggherrarna på en gemensam fordonspool.

– De boende ska kunna vara med och påverka vilka fordon de vill ha tillgång till. Vi har också en tät dialog med kollektivtrafiken i Gävle. Det ska vara lätt att ta sig till och från Godisfabriken på ett hållbart sätt.

Ett annat sätt att minska transporterna i området och främja en bilfri stadsdel är den sopcentral som byggs i mobilitetshuset. Genom att leda sopor, via sopsugar, från fastigheterna till en gemensam sopcentral minskar man trafiken i området då kärlen bara behöver tömmas en gång per vecka. Markvärme i hela bostadsområdet minimerar behovet av sandning och snöröjning.

Gavlegårdarnas vision är att själen ska finnas kvar i området, som kommer att knyta an till sin historia genom bland annat gatunamn som Karamellgatan, Pralingatan och Ahlgrens torg. Flera gamla industribyggnader ska bevaras och få ny funktion.

Garveriet, byggt 1879 för familjen Mattons lädertillverkning, är en av tre fabriksbyggnader som bevaras på Godisfabriken. Här kan besökaren njuta av takhöjd, massiva bjälkar och djupa fönsternischer. Garveriet får bland annat ett Bed & Breakfast med 31 rum i två plan.

Även Läkerolhuset i tegel, där den klassiska neonskylten sitter på taket, bevaras. Husets bottenvåning glasas för en restaurang och ett café. De övre våningarna ger plats för kontor där målet är att behålla så mycket som möjligt av husets karaktär. Dessutom ska en förskola byggas som en tillbyggnad till den gamla fabriken. En saluhall kommer också att uppföras.

– Vi vill skapa en levande stadsdel med flera olika verksamheter för alla gävlebor, säger Alexandra Bankander.