Nyheter

Biltullar kan bekosta <br></br> ny älvtunnel

Möjligheten att skynda på bygget av en ny älvtunnel i Göteborg har snabbutretts av WSP. Lösningen kan vara att tunneln delfinansieras med avgifter, där bilpendlare betalar 5 000 kronor om året.

Vägverket och Västra Götalandsregionen står bakom utredningen av vad det kan komma att kosta att åka genom den planerade Marieholmstunneln under Göta älv. Detta för att skynda på bygget av den planerade motorvägstunneln vid Marieholm, strax norr om Tingstadstunneln. Enligt rapporten ligger avgifterna på mellan 220 till 440 kronor per månad. Under 25 år krävs avgifter på totalt sex miljarder kronor.

Utredarna anser att det blir nödvändigt att införa avgifter både i den nya tunneln och i Tingstadstunneln, eftersom alltför många fordon annars skulle välja den tunnel som är gratis. Avgifterna ska vara lika höga i båda tunnlarna och tas ut dygnet runt alla dagar.

Enligt Jan Hallberg (m), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, finns det bred politisk enighet i Göteborgsregionen om att införa ”brukaravgifter” för att delfinansiera Marieholmstunneln samt en satsning på mer busstrafik.

— Om vi får ett regeringsbeslut i höst så kan den nya tunneln börja byggas redan 2010, säger Jan Hallberg till Göteborgs-Posten.