Nyheter

Bin attackerar gamla kyrkomurar

En av landets äldsta kyrkor i Herrestad, Östergötland, hotas inte bara av frostskador. Surrande bin äter sig in i murverket för att bygga bon.

– Men det är ingen risk att murarna rasar, säger arkitekten KG Lindkvist i Motala och Vadstena tidning.

Hålen som bina gör måste dock lagas, ett arbete som ingår i ett mera omfattande renoveringsarbete.

Förutom att laga angreppen från bin måste putsen lagas här och där. Fönster och ytterdörr ska målas, fasader tvättas och förses med en kalkfärg som passar ihop med kyrkan medeltida yttre.