Nyheter

Bjerking får uppdrag när tunnelbanan byggs ut

Bjerkings uppdrag innebär att de ska ta reda på hu romgivningen påverkar av tunnelbanans utbyggnad. Foto: Bjerking

Stockholms tunnelbana ska byggas ut med nya spår och flera nya stationer.
Bjerking har fått det prestigefulla uppdraget att ta hand om hur omgivningen påverkas av utbyggnaden.

Bjerkings enhet för omgivningskontroll och vibrationer, OKV, har fått i uppdrag att hand om omgivningspåverkan kring de nya spåren och stationerna på en av de nya sträckorna.
Bjerkings uppdrag består i att utföra bland annat vibrations-, stomljuds- och bullermätningar och är värt 40 miljoner kronor.

– Det är oerhört roligt att Bjerking hjälper till i utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät. Uppdraget är ett av de största i sitt slag gällande mätning av omgivningspåverkan och innehåller en mängd utmaningar som vi ser fram emot att hantera, säger Kalle Ekbladh, Enhetschef Omgivningskontroller – vibrationer, i ett pressmeddelande.

Bjerkings uppdrag handlar om Kungsträdgården – Hammarby kanal, Sofia – Gullmarsplan, Gullmarsplan – Sockenplan samt Hammarby kanal – Nacka.
Längs med flera av dessa utbyggnadssträckor finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader där Bjerking ska utföra mätningar, bland annat Nationalmuseum, Grand Hotell samt ett flertal kyrkor däribland Sofia kyrka.

Ansvaret för att planera, projektera och bygga tunnelbanan ligger hos Region Stockholm. Hela det nya tunnelbanenätet byggs under jord och stationerna kommer att ligga mellan 30 och 100 meter under markytan. De stora byggarbetena för den nya sträckan från Kungsträdgården till Nacka och Söderort är planerade att starta hösten 2019 och byggtiden är cirka åtta år.