Nyheter

Bjerking lanserar ny varumärkesplattform

Anders Wärefors, vd Bjerking.

Teknikkonsultföretaget Bjerking, har lanserat en ny varumärkesplattform. Tillsammans och Omtanke är två av ledorden i den nya strategin.
– Vi vill skapa det bästa samarbetsklimatet för hållbara lösningar, säger Anders Wärefors, vd för Bjerking. 

Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag, Bjerking, lanserar en ny varumärkesplattform, som ersätter den tidigare från 2013. Den nya profilen har lanserats externt under våren. Logotypen behåller man i befintligt skick.
– Det har hänt mycket, både i samhället och i företaget. Den gamla plattformen speglar inte det företag vi är idag. Idag är vi dubbelt så stora med två jämnstora kontor i Uppsala och i Stockholm, säger Anders Wärefors som arbetat i företaget sedan 1984 och varit vd sedan 2010.

Den nya varumärkesplattformen har byggts kring begreppet ”Tillsammans”. Bjerking tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans för att nå de hållbara lösningarna.

– Vi inser att Bjerking, som en mindre teknikkonsult, inte ensamma kan göra skillnad. Därför öppnar vi upp och blir en engagerad partner som kan driva utvecklingen tillsammans med våra kunder och branschkollegor. Vi vill skapa det bästa samarbetsklimatet för att lösa de samhällsutmaningar som finns. 

Den nya varumärkesplattformen tar även fasta på ordet ”omtanke” i dess empatiska form men leker också med ordets dubbeltydighet då det även uppmuntrar till att ”tänka om”. Främst vill Bjerking hjälpa sina kunder att tänka nytt utifrån de förändringar som sker i dagens samhälle och hur det påverkar bostäder, arbetsplatser, stadsutveckling och infrastruktur. Omtanke beskriver också företagets profil gentemot medarbetarna.

– Vi är ett varmt och empatiskt företag som är hundra procent medarbetarägt sedan 1957. Det gör att vi har väldigt engagerade medarbetare. Till skillnad från de börsnoterade bolagen kan vi vara mer syftes- och värderingsdrivna, säger Anders Wärefors. 

Någon fortsatt kraftig tillväxt genom förvärv är inte Anders Wärefors ute efter. 

– Vårt fokus ligger primärt på organisk tillväxt. Det kommer ofta duktiga konsulter till oss som inte vill vara en del av allt för stora organisationer. Pandemin har också visat att det går bra att jobba på distans vilket möjliggör rekrytering av kompetens på andra orter.

Bjerking finns idag representerade med två lika stora kontor, i Stockholm och Uppsala, och har cirka 400 medarbetare. Bland de projekt som företaget jobbar med finns till exempel Cederhusen och Kv Forskaren i Hagastaden samt Magasin X i Uppsala.

– Vi har många stora träprojekt. Hållbarhet är också stort, och återbruksprojekt är något vi ser ökar i omfattning.