Nyheter

Björn Samuelson blir professor

Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert, Björn Samuelson, är ny adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsområdet är arbetsvetenskap med inriktning mot arbetsmiljö, hälsa och säkerhet inom byggindustrin.

Grattis!

– Tack så mycket. Det känns hedrande.

När tillträder du?

– Det gör man genast så sedan i slutet av juni har jag den här anställningen.

Lämnar du Sveriges Byggindustrier nu?

– Nej, jag kommer att vara kvar på BI i Stockholm. Det är bara en del av arbetstiden som jag ska ägna åt forskning.

Vad är det för forskning du ska bedriva?

– Det handlar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet inom modernt byggande. Jag har faktiskt redan planerat ett projektprogram tillsammans med byggfacken Seko och Byggnads. Vi kallar det ”Bortom noll”. Det är ett antal projekt som syftar till att nå målet att det ska vara mer hälsosamt att jobba inom byggbranschen än utanför den. Vi kommer att söka pengar hos Afa Försäkring och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Man vet redan mycket om vad som är skadligt och farligt i arbetslivet. Men vetandet tillämpas inte alltid. Håller du med?

– Jo, delvis är det så. Alla lösningar är behäftade med problem. Det kanske tar längre tid att arbeta säkert, eller så är det dyrare. Men en del av projektet ”Bortom noll” går ut på att vi ska få en gemensam problembild och i förlängningen en attitydförändring, säger Björn Samuelson.

Bergsingenjör och medicine doktor

Björn Samuelson har en bakgrund som är bergsingenjör, utbildad vid KTH. Han är även medicine doktor från Uppsala Universitet och har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom byggbranschen på bl.a. Bygghälsan och på Bygghälsans forskningsstiftelse. Sedan 1998 är Björn Samuelson Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert. Han ingår också i Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, ett partsgemensamt samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan BI, Byggnads, SEKO och Ledarna.