Nyheter

Bli en vinnare på krisen

Se över dina kostnader. Det är det bästa sättet för företagare att försöka stå pall för lågkonjunkturen, menar flera experter som Byggvärlden har pratat med. Men det gäller också att utbilda personalen så att firman står redo när konjunkturen vänder.

Det blir extra viktigt att se över sina kostnader och minska slöseriet i en lågkonjunktur. Professor Per-Erik Josephson vid Chalmers har studerat vad han kallar slöseri i byggbranschen. Hans resultat visar att 35 procent av vad kunden betalar går till slöseri.

— Det är mycket man gör som inte tillför värde till kunden eller den egna businessen, säger Per-Erik Josephson.

Några exempel han nämner är ledare som går på många, långa, ineffektiva möten, maskiner som står outnyttjade och yrkesarbetare som väntar på material, korrigerar fel eller förbereder för arbete.

Lösningen är att standardisera produkter, processer och organisationer, menar Per-Erik Josephson. Olika sorters material bör användas i mindre utsträckning, samma processer bör användas vid flera tillfällen och team bör behållas intakta vid flera jobb.

— Man måste standardisera mer om man ska kunna överleva. Det handlar om att utnyttja tiden på ett bättre sätt och då måste man förändra attityder och värderingar för att skapa en förståelse för värdet av den egna tiden, säger Per-Erik Josephson.

Även Ingela Hemming, företagarekonom på SEB, menar att det är viktigt att företagen effektiviserar sitt arbete i en lågkonjunktur. De bör koncentrera arbetet på det de är bäst på och det som ger högst marginaler.

Men hon pekar också på att en lågkonjunktur kan ge nya möjligheter:
— Man kan göra rätt bra affärer. Det kanske kan vara läge för nya produkter och tjänster, säger hon.

Dessutom gäller det att planera för nästa högkonjunktur.
— Under en lågkonjunktur kan det vara lite lättare att hitta personal, och inte lika dyrt att anställa dem. Det gäller att se till att företaget är rätt positionerat på marknaden och har rätt kompetens när konjunkturen vänder, säger Ingela Hemming.

Sveriges Byggindustrier konstaterar att nyproduktionen av bostäder kommer att minska, medan marknaden inom ROT (reparation, ombyggnad och tillbyggnad) och anläggningssektorn kommer att öka. Men möjligheterna för företagen att sadla om och satsa på ett nytt område kan vara begränsade.

— Det handlar om hur flexibel personal man har. Man kanske inte går direkt från nyproduktion till anläggningsbyggande, säger Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni.

SEB gör bedömningen att lågkonjunkturen kommer att nå sin kulmen 2009.
— Men förmodligen blir 2010 ett dåligt år också. Det ser ut som om det här blir lite mer utdraget, säger Håkan Frisén på SEB.