Nyheter

BNP har slutat falla

Perioden med stora BNP-fall är över och under 2010 börjar efterfrågan öka. Det meddelar Konjunkturinstitutet i sin senaste bedömning av konjunkturläget.

Under våren och sommaren har flera indikationer i Sverige och omvärlden visat att fallet i efterfrågan har stannat av, rapporterar Konjunkturinstitutet. I Sverige steg hushållens konsumtion och hushållen har blivit lite mer optimistiska.

Konjunkturinstitutet bedömer att tillväxten i Sverige blir 1,5 procent under 2010 och 2,9 procent under 2011.

Läget på arbetsmarknaden fortsätter dock att försämras under de kommande två åren. Under 2011 förväntar sig Konjunkturinstitutet att arbetslösheten slutar att stiga, men då väntas den uppgå till nästan 12 procent.

Det senaste året har antalet sysselsatta minskat med cirka 100 000 personer och arbetslösheten har stigit från 5,9 procent till 8,3 procent.

Den nya influensan, som tidigare kallades svininfluensan, bedöms ha en liten makroekonomisk effekt i Sverige.