Nyheter

Bo med utsikt i Hässleholm

Ett bostadshus på 14 våningar planeras i Hässleholm. Om allt går vägen kan huset stå klart om tre år.

Det är Blocket Förvaltning AB som står bakom det nya förslaget. Sammanlagt kan det nya huset komma att rymma 35-50 ägarlägenheter.

— I botten planeras P-garage och hela översta våningsplanet är avsett för en restaurang, konferenslokal eller liknande med utsikt över staden, säger Åke Johansson, vd på Blocket Förvaltning AB i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett byggnadsnämnden i uppdrag att göra en planändring som möjliggör att huset byggs. Projektering och byggstart sker under 2009-2010. 2012 kan huset stå färdigbyggt.

I kommunen har man ställt sig positiv till planerna.
— Höghuset blir ett nytt landmärke. Sedan har entreprenören bedömt att projektet ska kunna genomföras också i en lågkonjunktur, säger kommunalrådet Lars-Göran Wiberg (c) till Byggvärlden.