Nyheter

Bodtillverkare varslar 61

61 anställda på Flexators modulfabrik i Gråbo varslas om uppsägning. Beställningarna från stora kunder i byggbranschen av bland annat moduler och byggbodar har rasat.

Så sent som i september meddelade Flexators ledning att 25 anställda varslas. Nu riskerar ytterligare 61 anställda vid fabriken i Gråbo att förlora sina jobb.

— Det är oerhört tråkigt att behöva lämna detta besked. De senaste åren har vi arbetat hårt med att både utöka kapaciteten och höja produktiviteten i anläggningen. Personalen har gjort ett mycket bra jobb under den processen. Därför känns det extra hårt att nu behöva vidta den här åtgärden, men den är nödvändig för att säkerställa Flexators framtid och överlevnad, säger Ola Adolfsson, vd för Flexator.

Den vikande byggkonjunkturen med stoppade investeringar från stora kunder är anledningen till personalminskningen. Flexator tillverkar bland annat byggbodar och andra flyttbara byggnader, som modulhus för skolor, kontor och hotell.

Ola Adolfsson hoppas kunna bredda produktionen i Gråbofabriken med fler produkttyper, för att på så sätt rädda kvar en del av personalen.

Flexator ingår i fastighetsbolaget Kungsleden.