Nyheter

Bolag drar sig ur Jönköpings jätteprojekt

700-miljonersprojektet Atollen i Jönköping har drabbats av problem. En av parterna, Steen & Ström, har plötsligt hoppat av. ”Deras agerande saknar motstycke”, säger Lennart Sten, vd för Ge Real Estate Norden.

Planeringen av området startade hösten 2004 i området kring Munksjön i Jönköping. Det ska bli bostäder, handel och kontor. GE Real Estate finansierar projektet tillsammans med sina partners Equator, TP Group och byggentreprenören Peab.

Steen & Ström äger flera köpcentra i Norden. I Atollen var det tänkt att de skulle äga och förvalta köpcentrumet.

— De har varit med under förhandlingarna under flera år så deras avhopp kom ytterst förvånande, säger Lennart Sten, vd för Ge Real Estate Norden.

GE Real Estate anser sig behöva en detaljhandelskunnig partner. Och de har tre månader på sig att finna en. Om de inte klarar hitta en ny samarbetspartner inom den tiden bryts kontraktet med Jönköpings kommun.

Atollen är ett stort projekt som omfattar köpcenter, garage, kontorslokaler, bostadsrätter och två sjömagasin. Köpcentret är tänkt att ha en yta på 15 000 kvadratmeter och rymma ett 50-tal butiker. Med en beräknad kostnad om totalt drygt 700 miljoner kronor är det länets största byggprojekt. GE Real Estate har redan investerat 27 miljoner kronor i Atollen.

Hotas hela projektet nu?
— Nej, vi försöker hitta en annan samarbetspartner. Vi för en dialog med flera stycken och jag har gott hopp om att kunna komma överens med någon av dem, säger Lennart Sten.

Sten & Ström har en annan syn på vad som hänt.
— Det är en felaktig beskrivning att vi backat ur projektet. Vi har kommit till en punkt i förhandlingarna där vi inte kommer vidare, säger Wilner Anderson, vd för Sten & Ström i Sverige.

Det är tidpunkten för att sätta igång projektet parterna är oeniga om. GE Real Estate vill starta direkt medan Sten & Ström vill ha uthyrt till en viss grad innan man byggstartar.

— Vi har inte tappat tron på projektet, detta är enda punkten där vi skiljer oss åt, säger Wilner Anderson.