Bolagen: Vi behöver platschefer

Bolagen: Vi behöver platschefer
Den främsta anledningen till rekryteringsproblemen globalt är att för få arbetssökande har den rätta erfarenheten. Fel utbildning är en annan orsak, enligt en undersökning från Manpower.

För Sveriges fyra största byggbolag är det dock svårast att få tag på platschefer, uppger de när Byggvärlden ringer. Men även produktionspersonal generellt och yrkesarbetare på beläggningssidan blir bekymmersamt att hitta, tror bolagen. – Erfarna platschefer är det som vi alltid behöver, säger Mats Svensson, personalchef i Peabkoncernen. Tillsammans med Södertälje kommun har Peab tidigare startat bolaget Telge Peab med målsättningen att anställa invandrare och långtidsarbetslösa. Peab har också dragit igång en utbildningssatsning riktad mot chefer i bolaget, för att få dem att förstå vikten av mångfald i personalstyrkan. – Det finns vissa som är otrygga med andra kulturer och det märker vi bland vår personal också. Det vi försöker göra nu är att visa att det finns en oerhörd kapacitet om man vågar ta in människor från andra kulturer och av annat kön, säger Mats Svensson. Skanska Sverige har haft ett liknande program för sina medarbetare om värdet av olikheter i en arbetsgrupp. Samtliga fyra byggjättar – Peab, Skanska Sverige, NCC och JM – rapporterar ett fortsatt rekryteringsbehov under hösten. Peab behöver anställa mellan 1 000 och 1 200 personer, merparten yrkesarbetare, och Skanska Sverige räknar med ett 100-tal. JM kan inte uppge något antal och NCC vill inte avslöja hur många det rör sig om för deras del. – Vi anställer en del med utländsk bakgrund, och just ingenjörer med byggteknisk utbildning är jätteintressant, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.

Svårt att hitta rätt kompetens

Enligt en ny undersökning är det svårast att få tag på utbildade hantverkare. Men de största bygg­bolagen uppger att det är mest besvärligt att hitta platschefer.

Manpower har genomfört en undersökning som omfattar 40?000 telefonintervjuer i 39 länder.

I Sverige rapporterar 17 procent av företagen att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Följande yrkesgrupper är svårast att rekrytera i Sverige:

  • Utbildade hantverkare, främst snickare, svetsare och murare
  • Kockar
  • Tekniker
  • Säljare
  • Skogs- och lantbruksutbildade personer
  • Högre chefer
  • Ingenjörer
  • Yrkeschaufförer
  • Säljchefer
  • Mellanchefer

Relaterade artiklar

Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Heidelberg Materials rekryterar hållbarhetschef från Betongindustri