Nyheter

Bolaget som mäter in alla nya projekt

Under 15 år har bolaget expanderat kraftigt och har nu ett finger med i de flesta större byggprojekt. Östeuropeisk kompetens och amerikansk högteknik är ett par av förklaringarna till Mätcenters framgångar.

Botniabanan, Västkustbanan, Citytunneln, Götatunneln, Turning Torso, nya Arenastaden. Frågan är om det finns något konsultbolag i landet som varit med i lika många storprojekt som Svenska Mätcenter i Örebro. Företaget startades för 15 år sedan. Sedan dess har företaget köpt bolag och öppnat kontor över nästan hela landet, etablerat sig i Tjeckien och Estland och vuxit till 130 anställda, som omsätter ungefär 150 miljoner kronor om året. I dag är Mätcenter det största företaget i sin nisch – mätteknik. Just nu söker man personal till det kontor som snart öppnas i Jönköping. Ett annat kontor är på gång i norra Sverige, eftersom efterfrågan på Örebroföretagets tjänster ökat snabbt på orter där gruvdriften börjat komma i gång, efter att ha legat i träda. – Vi kommer i en nära framtid att också etablera oss i övriga Norden, säger Fredrik Andershed, som kom till Örebroföretaget för två år sedan och nu är vd för dotterbolaget Mätcenter Control System. Han har försökt analysera och hitta förklaringar till att expansionen gått så snabbt. – Det märkliga är att företaget inte förrän helt nyligen haft tillgång till en försäljningsorganisation. Uppdragen har kommit ändå. Och sedan har bolaget etablerat sig där man haft de stora jobben, säger han. En orsak till att jobben bara flutit in är att bolaget haft tillgång till mätutrustningar från amerikanska Trimble, världsledande på produkter för maskinstyrning, gps-mätningar och liknande. I dag är Örebroföretaget auktoriserad återförsäljare för den amerikanska tekniken, servar den, utbildar folk på den. Mätcenter har också baltiska och tjeckiska mättekniker på lönelistan i sina utländska dotterbolag. Esterna och särskilt tjeckerna – som har en sexårig universitetsutbildning i ämnet – anses vara de bästa mätteknikerna i Europa. Dessa yrkesmän från forna Östeuropa brukar komma till Sverige och komplettera sina inhemska kolleger i svenska projekt. Dessutom har det varit si och så med det mättekniska kunnandet på svenska bygg- och anläggningsföretag. Den typen av konsulttjänster har länge efterfrågats. Och så är det fortfarande. Det är Mätcenters lycka.

Nominerat till Näringslivspris

  • Grundades: 1995.
  • Antal anställda: cirka 130.
  • Årsomsättning: runt 150 miljoner kronor.
  • Huvudkontor: Örebro.
  • Dotterbolag: I Prag, i Tjeckoslovakien, i Tallinn, i Estland och regionkontor i tolv svenska städer. Dessutom det svenska dotterbolaget Control System med huvudkontor i Örebro och regionkontor i flera svenska städer och i Prag.
  • Ny verksamhet: ”Indoor Solutions” med inomhusmätning, särskilt i gruvor, som specialitet.
  • Stora kunder: Skanska, NCC, Peab, Cramo,Trafikverket, kommuner och så vidare.
  • Nominerat: Som ett av tre företag, till Näringslivspriset i Örebro Län.