Nyheter

”Bolundaren” får sällskap av ”Bohlinaren”

Foto: Getty Images

 Den 30 kvadratmeter stora komplementbostadshuset ”Bolundaren” får nu sällskap av ”Bohlinaren”, ett komplementshus som inte har samma krav på boendestandard.

Den 1 augusti träder de nya reglerna i kraft.  

I sommar blir det möjligt att utan bygglov bygga 30 kvadratmeter stora komplementhus, så som exempelvis förråd, gästhus, växthus och bastu. Dagens regler medger endast 25 kvadratmeter.

Regeringen och bostadsminister Per Bolund har sedan tidigare föreslagit att de bygglovsbefriade Attefallshusen (komplementbostadhus) ska få vara 30 kvadratmeter istället för 25. Men bara om de uppfyller kraven för permanentbostadshus, det vill säga till exempel är isolerade för åretruntboende och har tillgänglighetsanpassade badrum. Den nya lagen för dessa större komplementbostadshus, så kallade ”Bolundare”, trädde i kraft den 1 mars i år.

Regeringens ursprungliga förslag har kritiserats för att de extra kvadratmeterna, från 25 till 30, riskerar att ätas upp av den extra isoleringen och det stora badrummet, som också driver upp kostnaderna. Men nu får ”Bolundaren” sällskap av det enklare alternativet ”Bohlinaren”, uppkallad efter Carl-Oskar Bohlin, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna och initiativtagare till det 30 kvadratmeter stora komplementhuset med lägre byggstandard. 

– Jag är glad att även regeringspartierna svängt i denna fråga och att samtliga partier i riksdagen nu står bakom vårt förslag. Detta ökar friheten för landets villaägare och det här förenklar för branschen och tillverkarna som slipper ha två kategorier att förhålla sig till. Bohlinaren blir det mindre byråkratiska alternativet, säger han.

Eftersom Bohlinaren får byggas med en lägre standard än de traditionella attefallshusen och blir därför ett alternativ för den som vill bygga till exempel växthus, förråd, bastu eller ett enklare gästhus på tomten.

– Detta ökar friheten för landets villaägare. De kan nu själva bestämma om de vill anpassa attefallshuset till permanentbostadsstandard eller bygga något enklare i samma storlek, säger Carl-Oskar Bohlin.

Förslaget klubbas formellt i Riksdagen den 17 juni.