Nyheter

Bomarknad: Blir en måttlig, godartad prisjustering

Handelsbanken bedömer att det blir en ”måttlig” nedgång i de svenska bostadspriserna, eftersom hushållen stöds av bland annat hög sysselsättning och låga räntor.
Det finns dock en risk längre fram om inflationen tar fart snabbare än väntat, vilket kan leda till en delikat balansgång för Riksbanken hur de ska väga inflationsmål mot risken för ett allvarligare boprisfall.
Det skriver Handelsbanken i en ny konjunkturprognos.

I och med att makroförhållandena ser så pass bra ut ”förväntar vi oss att denna godartade prisjustering endast får en begränsad spridning till ekonomin som helhet, och förtroendeindikatorer har visat sig vara stryktåliga hittills”, skriver Handelsbanken.

 Bakom höstens prisnedgång ligger att utbudet av framför allt lägenheter till försäljning har ökat kraftigt, både till följd av fler nyproducerade bostäder och den ökade osäkerheten.

 ”Även om försäljningstiderna har ökat något har vi dock inte sett något kraftigt fall i antalet försäljningar. Vi har inte heller sett att oron på bostadsmarknaderna har spridit sig till andra sektorer”, skriver Handelsbanken.

De räknar med att bostadspriserna kommer att stabiliseras under 2018, till följd av en stark konjunktur, med hög sysselsättning, och låga räntekostnader. Några större markroekonomiska effekter väntas inte boprisnedgången få. Visserligen väntas bostadsbyggandet minska i år, men det uppvägs mer än väl av ökad export och högre investeringar i näringslivet.

För att följa utvecklingen på bostadsmarknaden framöver kommer Handelsbanken särskilt noga att följa antalet sålda bostäder, där deras förväntan är att antalet bostäder till salu successivt kommer att falla tillbaka, och inte fortsätta öka, från dagens höga nivåer.

”Det kommer även bli intressant att följa om de problem som vissa bostadsutvecklare har haft, och den oro som har kringgärdat dessa, har spridit sig även till de större bolagen och ger avtryck i antal påbörjade bostadsbyggen längre fram”, skriver Handelsbanken.

Längre fram finns dock orosmoln för vad som händer med bostadspriserna när räntorna förväntas stiga, eftersom hushållen har blivit mer räntekänsliga i takt med att de ökat sina skulder.

”Eftersom vi bedömer att centralbankerna kommer gå fram med räntehöjningarna i långsam takt ser vi ingen större dramatik för bostadspriserna. Om inflationen tar fart snabbare än förväntat… kan det dock bli en svår avvägning för centralbankerna att balansera inflationsmål mot risken för allvarligare prisfall på bostadsmarknaden”, skriver Handelsbanken.

Nyhetsbyrån Direkt