Nyheter

Boom för flexibla förskolor

Flexibelt byggande har blivit en trend bland Sveriges kommuner, som vill få möjlighet att göra om lokaler för äldrevård och skolor efter behov.

Tidningen Förskolan har skickat ut enkäter till samtliga Sveriges kommuner och fått svar av 121. Hälften av dessa uppger att de kommer att bygga nya förskolelokaler under det kommande året. Flera av dem uppger att fokus ligger på att bygga flexibelt för att på sikt kunna anpassa lokalerna till äldre barn och skolverksamhet.

— I Gävle har vi långa köer till förskolan och har under de senaste åren skapat 600 nya platser. Alla arkitekter som ritar nya förskolebyggnader åt kommunen får numera ett krav på att anpassa dessa så att de också kan fungera som skolor och i vissa fall även som omvårdnadslokaler för särskilda boenden, säger Hans Hedlund, lokalansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen i Gävle, till Förskolan.

Samtidigt visar enkätsvaren att få kommuner har en utarbetad policy för hur lokaler för förskolor och skolor ska byggas.