Nyheter

Bopriserna sjönk i december

Grafik: Nyhetsbyrån Direkt.

Bostadsrättspriserna i riket som helhet sjönk 3 procent i december jämfört med föregående månad. 
Villapriserna sjönk 2 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har sjunkit 3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2 procent samtidigt som villapriserna stigit 5 procent.

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.
Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink – försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016, säger Hans Flink och noterar att antalet bostadsrättsförsäljningar ökade 4 procent för helåret 2017 jämfört med 2016 och antalet villaförsäljningar ökade med 6 procent.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt