Nyheter

Boprisindikatorn steg i februari

Av de tillfrågade tror 34 procent på stigande priser under det kommande året. Bild: Getty Images

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i februari jämfört med vad de gjorde föregående månad.
Det visar SEB:s boprisindikator.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -7 i februari jämfört med -13 i januari.

Av de tillfrågade tror 34 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 30 procent förra månaden, medan 41 procent tror på fallande priser, jämfört med 43 procent föregående månad.

– De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu boprisindikatorn. Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,17 procent, ned jämfört med 0,25 procent föregående månad.

– Det kan bli ett ökat fokus på räntan de närmaste månaderna. Internationellt har de långa räntorna stigit vilket kan spilla över på bundna svenska bolåneräntor”, säger Jens Magnusson.

Nyhetsbyrån Direkt