Nyheter

Borås modell för Stockholm

I Trandareds backe, Borås, bygger Wäst-Bygg bostadsrätter utifrån ett färdigt koncept. Målet är att kunna sälja in lösningen i bostadsbristens Stockholm — och då kanske främst som hyresrätter. – Vi har tagit fram ett grundkoncept med hög flexibilitet som kan anpassas efter lokala byggförutsättningar, säger Mattias Klintbäck, affärsområdeschef bostäder på Wäst-Bygg.

Genom att återföra erfarenheter från de bostadsprojekt man arbetat med under många år utvecklades för flera år sedan Wäst-Byggs plattform för bostadsbyggande, en processmanual som i detalj beskriver de moment som ingår i en byggnation – från projektering till slutbesiktning.  

Utifrån den, och de körscheman som finns i företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöhandbok, har man gått ett steg längre och utvecklat en modell för koncepthus.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på bostäder på många orter runt om i Sverige men att prisnivån måste vara rimlig. Samtidigt vill man inte ge avkall på standard eller energieffektivitet. Med vårt koncepthus utgår vi från beprövad teknik, enkla lösningar och de erfarenheter vi har samlat på oss efter att ha byggt närmare 1 500 lägenheter. Detta i kombination med ett volym- och samordningstänkande gör att vi kan pressa produktionskostnaden, säger Mattias Klintbäck.

Hittills har två bostadskvarter byggts fullt ut enligt konceptet – Eken i Bollebygd och Trandareds Backe i Borås. Båda är bostadsrättsföreningar, men även hyresmarknaden är minst lika intressant.

– Just på hyresrättsidan ser vi en stor marknad framöver, eftersom det vi kan erbjuda möter de krav som bostadsbolagen har på prisbild, yteffektivitet och energiförbrukning.  

En annan fördel är att man effektiviserat produktionstiden. Efter att bottenplattan är på plats tar det åtta månader till dess att huset är klart för inflyttning. Någon lång uppstartsprocess är det inte heller, eftersom projekteringen redan är gjord. Det som behöver göras är lokala anpassningar utifrån tomternas olika förutsättningar. 

– Just tidplanen är en kritisk faktor för många uppdragsgivare. I många fall tar det lång tid innan ett bygge kan sätta igång, speciellt om det krävs en detaljplaneprocess.

Även monteringstiden har kortats. Koncepthuset byggs i betong och har en tung prefabricerad stomme, målad och klar samt med aluminiumfönster monterade vid leverans. Det innebär att man snabbt får ett tätt hus.

– Vi bygger helt i prefab vilket ger en snabb byggtid. Vi använder homogena bjälklag, energieffektiva sandwichpaneler och homogena ingjutna installationer. Inga konstigheter, men vi vet att det fungerar, säger Peter Mauritz, platschef på bygget i Trandared.

Att ett koncepthus innebär att man får göra avkall på estetiska värden tillbakavisar arkitekten.

– Vi har haft en stor frihet i hur vi gestaltar huset. Att man sedan väljer standard i de tekniska lösningarna är bara positivt, säger arkitekten Petter Lodmark på QPG arkitekter i Göteborg.

En sådan detalj som att man vinklat ut fönsternischerna gör mycket för ljusinsläppet. I lägenheterna på Trandareds Backe finns heller inga radiatorer, vilket gör lägenheterna mer lättmöblerade.

– Vi använder ett FTX-system med till- och frånluftsfläktar där frånluften utnyttjas för att värma upp tilluften. De boende kan sedan själva välja att öka värmen genom att använda det fjärrvärmeuppvärmda batteri som finns i varje lägenhet. Genom att det tillskottet mäts individuellt står var och en för sin egen värmekostnad, utöver grunduppvärmningen.

Koncepthusets energiförbrukning är beräknad till 45 kWh per kvadratmeter och år, vilket är ungefär hälften av vad ett traditionellt bostadshus använder.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

FAKTA Trandareds Backe, Borås

Mått: Husets Längd=19,5 m Bredd=26,2 m H=23 m (8 vån)
Bostadsyta: BOA 3200 m2
Antal lgh: 44 st bostadsrätter
Nyttjandegrad: 80 procent av byggytan utgörs av bostadsyta.

Stomme: Prefab betong med sandwichytterväggar
Energi: 45 kWh/m2 och år
Byggtid: 8 mån från betongplatta till inflyttning
Miljö: Miljöbyggnad klass silver
Arkitekt: QPG Arkitekter, Göteborg.

Källa Wäst-Bygg