Nyheter

Borätter blir till hyresrätter i Kvillebäcken

Nu är det klart att ytterligare 135 bostäder blir hyresrätter i Kvillebäcken. Totalt kommer Göteborgs nya gröna bostadsområde att ha 635 hyreslägenheter. Ett välkommet tillskott i en stad där sådana är en brist — och ett led i en strävan att göra Kvillebäcken till en levande och differentierad stadsdel.

I Göteborg råder idag en stor brist på bostäder. Och enligt Boverkets senaste prognos från 2012 är hyreslägenheter den typ av bostad som i störst utsträckning efterfrågas.

För att möta den stora efterfrågan har bostadsbolagen Derome och Wallenstam valt att omprioritera en del av innehållet i sina fastigheter i Kvillebäcken från bostadsrätter till hyresrätter.

– Trycket på hyreslägenheter är stort i Götborg. Genom att erbjuda en blandning av bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar vill vi skapa en levande stadsdel för unga som gamla, för människor med olika bakgrund, intressen och yrken, säger Johan Ekman, talesperson för Kvillebäcken.

Intresset för hyresrätter i Kvillebäcken har visat sig vara stort. I vintras hade totalt 17 000 ansökningar om att få hyra en lägenhet kommit in via Boplats Gbg och de olika byggbolagens intressebanker. I Kvillebäcken byggs totalt 2000 nya lägenheter och av dessa blir nu 635 hyresrätter.

– Vi tror att många vill flytta till Kvillebäcken tack vare områdets starka miljöprofil och det attraktiva läget med bara sex minuter från Brunnsparken. Men också för att man i Kvillebäcken bor i tätbebyggt område med allt från parker, små torg och dagis till caféer, butiker och inte minst den nya saluhallen, som blir en viktig mötesplats i området, säger Johan Ekman.

Derome och Wallenstam är byggbolagen som nu satsar på fler hyresrätter i Kvillebäcken. I Wallenstams kvarter Långängen planeras 115 nya hyreslägenheter. De nya bostäderna kommer att börja byggas juni 2013 och blir både funktionella ettor, tvåor och treor.

Derome kommer i sin tur att bygga 20 nya hyresrätter i sitt kvarter Trädriket. Detta är ett led i Deromes satsning på att bygga fler hyresrätter de kommande åren, med en tydlig ambition att öka med 1000 nya lägenheter utmed västkusten. Inflyttningen i Kvarter trädriket är planerad till hösten 2014 och uthyrning påbörjas nästa vår.

Alla bostäder i Kvillebäcken kommer att uppfylla det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, klass Silver. Dessutom är stadsdelen planerad för att invånarna enkelt ska kunna leva och bo klimatsmart. Bland annat utformas stadsdelen för att underlätta för cyklister och minska bilbehovet. Kvillebäcken byggs även utifrån Göteborgs stads nya och tuffa miljökrav.