Nyheter

”Börjar se effekt av förändringar”

Jimmy Bengtsson, koncernchef Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke omsatte 10,3 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet. Även sett till helåret 2020 ökade Veidekke omsättningen och resultatet.
– I några års tid har vi jobbat med att förbättra på alla områden, och det är detta vi börjar se effekt av nu, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.   

Veidekke presenterar ett positivt resultat för fjärde kvartalet med en omsättning på 10,3 miljarder norska kronor, jämfört med 10,0 under samma period föregående år. Resultatet före skatt var 391 miljoner norska kronor. I slutet av 2020 uppgick koncernens orderstock till 37,5 miljarder norska kronor. 

– Veidekke avslutar året med ett bra kvartalsresultat, med ökad lönsamhet och framsteg för alla affärsområden. Resultatet är en klar framgång jämfört med fjärde kvartalet 2019, säger Jimmy Bengtsson, som varit koncernchef sedan september 2019. 

– Vi har tydliga prioriteringar; att förbättra lönsamheten, prioritera selektiv tillväxt och erbjuda en attraktiv avkastning. Detta kännetecknar utvecklingen under kvartalet och är vad vi kommer att arbeta för i framtiden.  

Han blickar gärna tillbaka på helåret 2020 som också visar positiva siffror. Under året har fokus legat på projekt som bland annat Hagastaden, Cederhusen och Himmerfjärdsverket. Sverige, det näst största verksamhetsområdet, utgör cirka 30 procent av verksamheten i bolaget medan Norge står för 60 procent och Danmark för 10 procent. 

Veidekke levererade ett resultat före skatt på 1134 miljoner norska kronor 2020, mot 596 miljoner under 2019. Detta ser Jimmy Bengtsson som att det förändringsarbete bolaget drivit under några år nu börjat ge effekt. Bland annat gjordes organisationsförändringar inom infrastruktur i Norge samtidigt som man sålde av sin bostadsutvecklingsdel Veidekke Eiendom och blev en renodlad entreprenör. 

– Det är dessa förändringar vi börjar se effekt av. Vi är ute på en tydlig utvecklings- och förbättringsresa men vi är långt ifrån nöjda. Det finns mycket större potential i bolaget, säger Jimmy Bengtsson.   

Kraven på riskmanagement har ökat, bland annat till följd av pandemin.

– 2020 påminde oss om att även om vi inte alltid kontrollerar omständigheterna omkring oss, är det fortfarande vi som bestämmer vad vi gör av dem. Riskmanagment har blivit viktigare. Vi måste förstå vilka risker som finns när vi kliver in i stora projekt, säger Jimmy Bengtsson. 

Med stabil försäljning och bra orderingång ser Veidekke positivt på 2021, även om pandemin gör det svårt att förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas.  
Trots att han är vd för ett norskt bolag sker allt arbete från Sverige eftersom den norska gränsen är stängd för svenskar. Men han tar gärna till ett norskt uttryck när han blickar framåt.    
–  Vi ska fortsätta att förbättra målen och genomföra strukturanpassningar i bolaget. Vi tar det sten för sten, som man säger i Norge. 
Sammanfattning:
  • Veidekke omsatte 10,3 miljarder norska kronor under fjärde kvartalet, jämfört med 10,0 miljarder norska kronor under samma period förra året. 
  • Orderingången under fjärde kvartalet var 9,8 miljarder norska kronor, jämfört med 9,9 miljarder norska kronor förra året.  
  • Årets omsättning för kvarvarande verksamhet uppgick till 38,1 miljarder norska kronor, jämfört med 36,6 miljarder norska kronor 2019. 
  • Resultatet före skatt var 1,1 miljarder norska kronor i den fortsatta verksamheten , mot 596 miljoner norska kronor 2019. 
  • Vinstmarginalen för 2020 ökade till 3,0%, från 2,5% år 2019, justerat för förra årets förlustreserveringar och omstruktureringskostnader.
  • Källa: Veidekke