Nyheter

Borrar sig fram – horisontellt

Byte av borrkassett. Varje sådan väger cirka tre ton och innehåller cirka 126 meter borrstänger. Foto: Catharina Olsson-Lindh

Stora delar av VA-nätet i landet är i behov att bytas ut.
Därtill kommer utbyggnaden av fiber och fjärrvärme.
Borrföretaget Riggtech är specialiserade på att borra ner kablar och ledningar i marken istället för att gräva ledningsschakt, ett tidsekonomiskt alternativ med minimal markpåverkan.


Riggtech Entreprenad AB med säte i Ljusdal i Hälsingland startade för sju år sedan.
Under 2016 fick företaget rejäl vind i seglen; en omsättningsökning med 154 procent resulterade i en tredjeplats i en ranking över de företag i Hälsingland som hade störst tillväxt under året.
– Ja, nu är det fantastiskt roligt att jobba, menar Anders Olsson, en av tre delägare i företaget.

Han tror att framgångarna beror på flera saker.
– Dels finns det väldigt många ledningsjobb som ska utföras. Man räknar med någonstans mellan 50-70 års levnadstid på de gamla rör och ledningar som ligger i marken nu, och stor del av dem är betydligt äldre än så och i hög tid att bytas ut. Till det har vi bredbandssatsningen med målet att hela landet ska vara uppkopplat 2025 och även el- och fjärrvärmeutbyggnader.

En anledning han särskilt lyfter fram är att man lyckats anställa ytterst kompetent och kundfokuserad personal.
– Ja här vågar jag faktiskt sticka ut hakan lite, vad gäller hammarborrning som exempel så är det något av vårt flaggskepp, jag vill påstå att våra killar är de bästa som finns att få tag i. Det har gjort att vi förra året investerade i ett helt nytt ekipage där vi kan hammarborra upp till 813 millimeter vilket gör oss ganska unika.

Riggtech är nischade mot schaktfria borrlösningar. Fördelarna jämfört med grävda ledningsschakt är många, något som fler börjat upptäcka.
– Ingen spontning behövs, det blir inga kostnader för ledningsbädd, grundvattnet påverkas inte, det medför inga trafikavstängningar, inga schaktmassor som ska transporteras bort och ingen lagning av asfalt eller andra återställandekostnader.

Företaget arbetar över hela landet, bland annat har de precis slutfört något av ett referensprojekt i Stockholm. Där har de borrat åtta berghål för ny elkabel unders SLs spår varav tre på 650 millimeter i diameter.
– Ett entreprenadjobb beräknat på tolv veckor – vi gjorde det på sex, berättar han nöjt.

Vi besöker dem dock under ett uppdrag på ”hemmaplan” med Ljusdal Vatten som beställare.
Reningsverket i tätorten Färila, drygt 1,5 mil därifrån, ska stängas och allt avlopp ska pumpas till Ljusdal där ett nytt reningsverk byggs. I samband med detta lägger man även ned en ledning för vatten så att orterna kan fungera som reserv för varandra.

Riggtech har fått totalentreprenaden för tre delsträckor om totalt 9,5 kilometer.
– Ett uppdrag som klippt och skuret för oss. Av hela omsättningen är bara cirka fem procent schaktningsarbete.

Här är dessutom lättborrad mark och stora ytor som förenklar logistik och materialförvaring.
– Att lösa logistikproblem för oss själva men även omgivningen är annars nästan det enda vi håller på med, skrattar han.
Arbetet ska vara klart i juli, men för närvarande ser man ut att gå i mål i juni.

Att borra är förutom alla andra fördelar ett mycket tidsekonomiskt alternativ.

– Nu ska just här ner två ledningar, men att borra fram en ledning skulle annars gå på cirka en fjärdedel av tiden mot att schakta. På en del av marken i nära anslutning till där ledningarna ska dras fram finns fornlämningar, något som ytterligare talar för borrning, menar Anders Olsson.

– Borrning ger minimal markpåverkan och man kan gå under känsliga områden.
Tekniken som används på uppdraget är styrd borrning.
– Inledningsvis har vi gjort en pilotborrning, där vi borrar fram borrstängerna i den linje som senare ska utgöra ledningsläget.

Längst fram på borrstången finns en vinkel (styrsked) och en sändare som berättar om riktning, djup och lutning.
– Ovan mark, följer man borrstången med ett sökinstrument. Små avvikelser beror ofta på olika hård jord och kan justeras genom att ändra vinkeln på styrskeden. Vid större stenar får man kanske gå runt eller under för att sedan styra in på den tänkta linjen igen.

Det här är en rätt tidskrävande del av arbetet.
– Själva borrarbetet går ofta ganska fort. Störst utmaning ligger oftast i logistiken som kan vara riktigt knepig och tidsödande. Det ska finnas vatten, plats att bearbeta och lägga ut rör, kabelanvisningar och avstängningsanordningar med mera.

Borrarbetet går i korthet till så att när borren jobbat sig igenom sträckan tar den med sig ledningsröret på tillbakavägen. För att få ut den volym sand ut ur borrhålet som ledningen ersätter använder man sig av en så kallad rymmare som roterar, samtidigt spolar man med bentonit, en blandning av lerpulver och vatten som fångar upp och för ut grus och sand.

Blandningen gör man själv på plats i en containerbod.
– Det är en hel vetenskap att blanda rätt, men i stora drag gäller att ju tjockare grus, desto tjockare blandning, för att föra med sig gruset ut.

När man väl påbörjat borrningen måste arbetet gå i ett tills ledningen är på plats.
– Stannar man krävs stora krafter att komma igång igen, risken är då väldigt stor att man fastnar.

Företagets framgångar har medfört att man nu kan satsa en hel del på att förbättra arbetsmiljön för de anställda och på miljövänliga fordon. Exempelvis har man utrustat en containerbod för plastsvetsning med infravärme och en travers för att minska tunga lyft.
– Det är jätteroligt att vi nu har kommit så långt och jag tror att det är uppskattat av både personal och beställare, avslutar Anders Olsson.