Nyheter

Bortglömd båtpassage <br/> får nytt liv i Malmö

Kockumrännan utanför Malmö hamn fylls igen.<br/> — Arbetet innebär att vi medverkar till att förbättra den marina miljön, säger Skanskas miljöansvarige Mattias Hall i ett pressmeddelande.

Området där Kockumrännan går ligger utanför Västra hamnen i Malmö. För att fylla rännan används 130 000 kubikmeter muddermassor från byggandet av den nya hamnen, Copenhagen Malmö Port.

På så sätt ska ett bortglömt hamnområde få nytt tillskott av marint liv, enligt Skanska.

En negativ effekt av arbetet är att fiskarna drar sig tillbaka när vattnet grumlas. Men arbetet har godkänts av både Fiskeriverket, Naturvårdsverket och kommunstyrelsen i Malmö. Och fiskarna väntas återvända när arbetet är klart.

Skanska måste dock uppfylla några viktiga krav. Arbetet får bara pågå under vinterhalvåret, vattenströmmar får inte vara extrema, och de muddermassor som används måste vara rena.