Nyheter

Bostadsbolagen kritiserar inspektioner

De allmännyttiga bostadsbolagen ligger hyfsat till med de tidspressade energideklarationerna. Men Sabo anser att inspektörerna gör onödigt många platsbesök.

En enkät som de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo sänt ut till 300 av sina medlemsbolag visar att många av dem har kommit förhållandevis långt med de energideklarationer som måste vara genomförda före första januari 2009.
Av de 155 bostadsbolag som svarade på enkäten har 90 procent en plan för energideklarationerna och nästan lika många uppger att de kommer att ha påbörjat energideklarationsarbetet före årsskiftet.

— Det är ett överraskande bra resultat och positivt utifrån förutsättningarna med tidspress och allt för få energiinspektörer, säger Ulrika Jardfelt, chef för fastighetsutveckling på Sabo.

Sabo anser dock att det görs alldeles för många platsbesök av energiinspektörerna i och med energideklarationerna.

— Det vore bättre om inspektionerna viktes för de mest energislösande husen, där kunde åtgärdsförslagen ge verklig effekt. Bostadsbolagen har professionella förvaltare med underhållsplaner så att ha en inspektion av varje hus tillför inte nödvändigtvis så mycket, säger Ulrika Jardfelt.

Bostadsföretagen uppger i enkäten att de är nöjda med resultaten av sina energideklarationer, men att dessa inte tillförde något nytt till det man redan visste.

— Frågan är vad pengarna ska läggas på. Fokus bör vara att minska energiförbrukningen, inte att genomföra så många energiinspektioner som möjligt, säger Ulrika Jardfelt.

Ett bostadsbolag kan äga många fastigheter och att inspektera alla enskilt kan bli en dyr historia. Sabo anser att fastigheter som byggnadsmässigt liknar varandra kunde klumpas ihop så att antalet inspektioner kunde minska.