Nyheter

Bostadsbrist bara i centrum

Bostadsbristen i storstäderna handlar i själva verket om brist på bostäder i de centrala delarna, enligt Boverkets Marknadsrapport.
Är man beredd att flytta till förorterna finns bostadsrätter till priser som personer med vanlig lön ha råd med.

Boverket har i sin rapport, Välkommen till storstan – Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna, tittat på bostadsmarknader ur ett mikroperspektiv.
De har kartlagt priser, boendeutgifter och tillgänglighet för bostadsrätter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. De har också räknat ut vilken disponibel inkomst som krävs för att kunna köpa en bostadsrätt.

En slutsats de gör är att bostadsmarknaden är tillgänglig för stora grupper, men i perifera lägen.
– Det är under förutsättning är då att man är villig att låna till bostadsköpet och att man är beredd att bo en bit utanför de centrala delarna, säger Olle Netzell, analytiker på Boverket och författare till rapporten. Att det pratas om bostadsbrist i storstäderna tror han kan bero på att personer och grupper tolkar tillgänglig information på olika sätt och även om bostadsbristen handlar till stor om brist på bostäder i centrala lägen så är det i de områdena som flest vill bo.
– Därför är det också extra intressant att ge en tydlig bild av marknaden och lyfta frågan om läget, säger Olle Netzell.

Boendeutgifterna skiljer sig tydligt mellan att bo centralt och lägre ut. I Stockholm är skillnaderna mest markanta, där är boendeutgiften dubbelt så hög i centrala delar jämfört med perifera lägen.
– Därför kan man också säga att varje stad egentligen består av flera typer av bostadsmarknader.
Rapporten redovisar boendeutgifter för ettor och treor i de fyra städerna och då ingår månadsavgiften, räntor och amorteringar.

Boverkat har grundat siffrorna på antaganden att hushållet inte har eget sparkapital, men möjlighet att låna till hela köpet. I deras exempel handlar det om ett bottenlån på 85 procent av köpeskillingen och ett blancolån på 15 procent.
– Vi ville räkna på ett värsta scenario. Det kanske är lite hårt, men det förekommer ju att folk måste ta blancolån, säger Olle Netzell.

I alla städer är boendekostnaderna högst i centrum och faller snabbt med ökande avstånd från centrum. Utgifterna för en etta i centrala Stockholm är exempelvis 13 000 kronor i månaden, men i Kista, som ligger cirka en mil utanför är den nästan halverad.
Lägst är kostnaderna i Malmö, där en etta i centrum kostar cirka 6 000 kronor i månaden och en bit ut från centrala Malmö är kostnaden cirka 3 700 kronor i månaden.

När det gäller både ettor och treor drar man i rapporten slutsatsen att bostadsmarknaden är tillgänglig för stora delar av befolkningen, särskilt om man betraktar mer perifer lägen som del av den aktuella bostadsmarknaden.

I bostadsforskning är ett vanlig antagande att hushåll kan tänka sig att lägga en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendet och utgår man från det krävs en disponibel inkomst på över 30 300 kronor för att kunna köpa en etta i Stockholms innerstad, om man räknar på medianutgiften för boendet. Vill man bo i centrala Uppsala krävs det en disponibel inkomst på 24 000 kronor i månaden, 22 200 kronor i Göteborg och 14 700 kronor i Malmö.

Fakta: Boendeutgifter i storstäderna

Stockholm:
De högsta boendeutgifterna för ettor med centralt läge: Från 13 000 kr/mån.
Etta, mindre centralt läge: Cirka 7 000 kr/mån.

Uppsala:
De högsta boendeutgifterna för ettor med centralt läge: Drygt 11 000 kr/mån.
Etta, mindre centralt läge: Cirka 5 000 kr/mån.

Göteborg:
De högsta boendeutgifterna för ettor med centralt läge: Runt 11 000 kr/mån.
Etta, mindre centralt läge: 6 000 kr/mån.

Malmö:
De högsta boendeutgifterna för ettor med centralt läge: Cirka 6 000 kr/mån.
Etta, mindre centralt läge: 3 700 kr/mån. 

I exemplen här har man räknat med en rörlig ränta på 2,42 procent.
Källa: Boverkets rapport Välkommen till storstan – Boendeutgifter för bostadsrätter i de fyra största städerna