Nyheter

Bostadsbrist viktigaste bofrågan

Var femte kommer att låta en bostadspolitisk fråga avgöra hur de röstar i riksdagsvalet.

Det visar undersökningen Bobarometern från Svensk Fastighetsförmedling.

Bostadsbristen är den viktigaste bostadspolitiska frågan inför årets riksdagsval, det uppger 56 procent av de svarande. Det är framför allt unga som berörs direkt av problemet och det är även de som ser bristen på bostäder som den viktigaste valfrågan. I åldrarna 18-30 ligger siffran på hela 61 procent i år.
Även önskemål om förändring av reavinstskatten och hotet om amorteringskrav är angelägna ämnen.

Tittar man närmare på regionala utbrytningar står det klart att boende i södra Mellansverige i minst utsträckning låter frågor kring bostadspolitiken påverka hur de ska rösta. Där ligger siffran på 16 procent, vilket är en påtaglig skillnad från regionen Stockholm, där siffran är högst med 28 procent.

Topplista – här de viktigaste bofrågorna inför valet:
Bostadsbristen: 56 procent
Amorteringskravet: 17 procent
Förändring av reavinstskatten: 17 procent
Bolånetaket: 13 procent
Förenklad uthyrning av bostadsrätter/ Attefallshus: 12 procent vardera