Nyheter

Bostadsbristen oroar stadsbor mer än kriminalitet

Caroline Szyber (Kd), civilutskottets ordförande, Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd, Stockholms stad, Johanna Good, landsskapsarkitekt och hållbarhetsexpert, Landskapslaget, Peter Wågström, koncernchef NCC och Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad diskuterade undersökningens resultat. Moderator var Anna Trane, press- och PR- chef NCC.

Bostadsbristen är den fråga som oroar stockholmarna mest, mer än ökad kriminalitet och ökad segregation, detta trots att det nu byggs i snabb takt.
Samtidigt står det klart att en majoritet av nordborna är missnöjda med utvecklingen i samhället med ökade bopriser, ökad osäkerhet och växande sociala klyftor.

Det visar en ny studie som NCC låtit analysföretaget United Minds genomföra där4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors berättar hur de upplever sin stad.

– Svaren från invånarna i våra nordiska huvudstäder talar sitt tydliga språk. Det som nu byggs i snabb takt är i första hand bostadsrätter som många inte har råd med. Det riskerar att spä på segregationen i våra städer, säger Peter Wågström koncernchef på NCC.

Trots att det nu byggs bostäder i snabbare takt än på flera år, är åtta av tio stockholmare oroliga för bostadsbristen och upplever det som ett större problem än kriminalitet och segregation. Tre av fyra oroar sig också för de snabbt stigande boendekostnaderna och var fjärde stockholmare tror inte att de har råd att bo kvar i sitt område i framtiden. Störst är oron för bostadsbristen och den allt mer konkurrensutsatta bostadsmarknaden bland låginkomsttagare.

– Tillsammans med andra samhällsaktörer behöver vi diskutera vad som byggs och hur vi kan bygga så att fler har råd att bo. Vi behöver se över om det behövs en ny social bostadspolitik för de grupper som har svårt att hitta en bostad, säger Peter Wågström.

Mer än hälften av de tillfrågade är missnöjda med utvecklingen i samhället och upplever ökade bopriser, ökad segregation och ökad osäkerhet. Missnöjet återfinns i alla inkomstgrupper.

De är framför allt de yngre som i större utsträckning upplever att det finns områden de inte känner sig säkra eller välkomna i medan de äldre känner sig tryggare. Framtidstron är också lägst bland ungdomarna. 6 av 10 tror inte att de kommer att få det bättre än sina föräldrar i Stockholm. Lika dystert är det bland de unga i Helsingfors medan osloborna och köpenhamnsborna ser lite mer positivt på framtiden.

– Intressant är att många tror att situationen förbättras om kommun och byggföretag samarbetar. Vi som samhällsbyggare behöver tillsammans med politiker och invånarna i våra städer agera för tryggare och mer inkluderande städer, säger Peter Wågström.

Att medborgarna i våra nordiska huvudstäder vill vara med och påverka och ta ansvar är också tydligt.
Sex av tio anser att invånarna har ett stort ansvar för utvecklingen tillsammans med myndigheter och politiker.