Nyheter

Bostadsbyggandet har ökat med 43 procent

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet har accelererat under pandemin. Under det senaste året har byggandet av bostäder ökat med 43 procent. Det framgår av Byggstartsindikatorn, en nystartad tjänst från Byggfakta. 


Trots flera orosmoln på byggmarknaden under pandemin visar statistiken positiva siffror. Enligt Byggfaktas nya Byggstartsindikator, som lanseras idag, har byggstarterna av både bostadsprojekt och andra byggnadsprojekt accelererat kraftigt under pandemin. På ett år, mellan augusti 2020 och augusti 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 43 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader.   

Utfallet för bostäder visar att bostadsbyggandet varit drivande i den uppåtgående byggkonjunkturen. Framför allt är det byggandet av flerbostadshus som bidrar till uppgången, men även småhusbyggandet visar en uppåtgående trend. En liten inbromsning går dock att skönja. I augusti steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var en nedgång från förra månadens ökning på 2,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 43,3 procent att jämföra med 44,9 procent i juli. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. 

– Efter drygt två års nedgång bottnade bostadsbyggandet i slutet av 2019. Byggstartsindikatorn visar att just bostadsbyggandet accelererat ordentligt under pandemin. En kombination av ett stort uppdämt bostadsbehov, kraftigt stigande priser och god tillgång till finansiering har drivit på utvecklingen. Troligen har även investeringsstödet bidragit, säger Tor Borg, Analyschef Citymark Analys och Byggfakta.

Även byggstarterna av andra fastighetsprojekt har ökat sedan förra året, men inte alls i samma utsträckning som bostadsbyggandet. Jämför man augusti i år med samma period förra året är uppgången sex procent. 

-Byggandet utanför bostadssektorn mattades av under 2019 men har varit stabilt stigande det senaste året, trots pandemiproblemen. Samhällsfastigheter har bidragit till uppgången medan nybyggnationen inom exempelvis handel varit mer dämpad, säger Tor Borg.

Även byggkostnaderna, som Byggfakta också mäter, skjuter i höjden. Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i projektdatabasen, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 98,8 miljarder kronor. Det är en uppgång med 27,4 miljarder sedan föregående tolvmånadersperiod. 

Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter, uppgår till 68,8 mdkr, en uppgång med 17,2 mdkr.

BYGGSTARTSINDUKATORN:

  • Byggstartsindikatorn är en ny kartläggning från Byggfakta, som kommer att presenteras varje månad och visa hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. 
  • Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade projektens uppskattade byggkostnader. 
  • Nästa byggstartsindikator planeras publiceras den 20 oktober.