Nyheter

Bostadsbyggandet ökade med 34 procent

Bostadsbyggandet nådde rekordnivåer 2016. Foto: Susanne Bengtsson

Under 2016 påbörjades cirka 63 100 nya lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter påbörjades. Det är en ökning med 34 procent.
Detta enligt Statistiska centralbyrån, SCB, som släppt sin preliminära rapport för bostadsbyggandet i Sverige.

Rapporten visar att det under 2016 påbörjades cirka 63 100 nya lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter påbörjades. Det är en ökning med 34 procent. 63 100 nya lägenheter är det högsta antalet påbörjade lägenheter sedan 1990.

I storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö skedde det en kraftig ökning av antalet påbörjade lägenhetsbyggen, men även hela riket i stort så har det skett en markant ökning.

De allra flesta av de nya lägenheterna har byggts i flerbostadshus och jämfört med förra året så påbörjades 38 procent fler lägenheter i flerbostadshus än under 2015.

I småhus ökade byggandet av lägenheter med 20 procent.

– Regeringens prioritering och kraftansträngning för att fler bostäder ska byggas har gett resultat. Det är en kombination av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

SCB:s har i rapporten gjort en preliminär bedömning. Definitiv statistik för helåret 2016 kommer i början av maj.