Nyheter

Bostadsbyggandet ökade med 34 procent

Runt 6 650 lägenheter påbörjades under årets första kvartal, visar siffror från SCB. Det är en rejäl ökning jämfört med föregående år.

Runt 6 650 lägenheter påbörjades under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

Skillnaden mellan påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus är dock stor.

I flerbostadshus påbörjades runt 5 450 lägenheter under första kvartalet vilket är 45 procent fler än 2012.

Byggandet av småhus går däremot fortsatt trögt. Runt 1 200 lägenheter påbörjades i småhus, vilket är ungefär lika många som under motsvarande period 2012.

Marie Bergström
[email protected]