Nyheter

Bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent under första halvåret 2016 jämfört med året innan.

Trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 22 procent.

Det visar statistiken i senaste TMF i siffror.

Under första halvåret 2016 påbörjades nybyggnad av bostäder med sammanlagt 33 950  bostadslägenheter enligt SCB, Statistiska centralbyrån. Av dessa var 6 350 småhus och 27 600 lägenheter i flerbostadshus.

Totalt antal färdigställda lägenheter ökade med 68 procent till 25 150 lägenheter under första halvåret 2016 enligt SCB.

Av totalt antal färdigställda lägenheter var 6 650 småhus, en ökning med 47 procent jämfört med 2015 och 18 500 var lägenheter i flerbostadshus, en ökning med 78 procent jämfört med 2015.

Påbörjade småhus ökade med drygt 20 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året, visar SCB:s statistik

– Även om antalet småhus som byggs ökar så minskar de som andel av det totala bostadsbyggandet. Samtidigt vill en majoritet av svenskarna bo i villa eller radhus, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF, i en kommentar till rapporten.