Nyheter

Bostadsbyggandet ökar

Bostadsbyggandet tog rejäl fart under 2013. Preliminärt påbörjades 34 500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Det är nästan 50 procent fler än 2012.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka. I år räknar Boverket med att cirka 35 000 nya bostäder kommer att påbörjas. Även 2015 ser det ljust ut. Enligt prognosen påbörjas då 38 000 bostäder. Av dessa beräknas cirka 2 500 bostäder per år tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

I Storstockholm ökade byggstarterna preliminärt med 90 procent förra året, då 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent och i Storgöteborg ökade byggandet med 20 procent.

Det är till stor del flerbostadshus som byggs. År 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket var 55 procent fler än året före. Det påbörjades nästan lika många hyresrätter som bostadsrätter, men fördelningen mellan upplåtelseformerna skiljer sig betydligt mellan kommungrupperna.

Byggandet av småhus ökade preliminärt med 30 procent, men motsvarade endast drygt hälften av antalet under toppåren 2006-2007.

Boverket bedömer att den snabba ökningen av bostadsbyggandet under 2013 delvis var en rekyl från inbromsningen år 2012. Byggandet ökar därför endast marginellt i år, men år 2015 tar tillväxten åter fart. Det är byggandet av bostadsrätter och småhus som förväntas öka i takt med att konjunkturläget stärks.

Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år. Nästa år kommer även byggandet av äldrebostäder att öka betydligt.

Susanne Bengtsson