Nyheter

Bostadsbyggandet ökar kraftigt

Foto: Susanne Bengtsson.

Bostadsbyggandet ökar kraftigt i Sverige. I år kommer 47 500 bostäder att börja byggas, och nästa år över 50 000 bostäder.

Det visar Boverkets prognos. 

Bostadsbyggandet tog fart under 2013, och fortsatte att öka snabbt år 2014, då cirka 40 000 bostäder påbörjades. I Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna har antalet påbörjade bostäder fördubblats de senaste två åren.

Boverket bedömer att byggandet av hyresrätter kommer att öka betydligt. Nästa år väntas över 20 000 nya hyresrätter att påbörjas. Även byggandet av bostadsrätter och småhus förväntas att öka. Ökningen sker främst i områdena Storgöteborg och Storstockholm. 

Det ökade byggandet innebär att totalt cirka 90 000 bostäder färdigställs under 2015 och 2016.

Så mycket som vi bygger nu har vi inte gjort på över 20 år, skriver Boverket i en kommentar till prognosen. Men trots den kraftiga ökningen så räcker det inte till.

– Befolkningen har vuxit i snabb takt sedan 2006, och de närmaste åren förväntas tillväxten bli mycket stor. Även om byggandet ökar så täcker det inte behovet. För att matcha befolkningsökningen hade det behövt byggas cirka 70 000 bostäder varje år fram till år 2020, sägerHans-Åke Palmgren, som är bostadsanalytiker på Boverket, i ett pressmeddelande.