Nyheter

Bostadsbyggandet tar fart

Under de tre första kvartalen i år påbörjades runt 21 200 lägenheter. Det är en ökning med 32 procent jämfört med samma period 2012, visar preliminär statistik från SCB.

Antalet lägenheter som började byggas under årets första nio månader ökade alltså till 21 100, jämfört med 16 101 lägenheter föregående år.

Under årets första tre kvartal påbörjades 4 450 lägenheter i småhus vilket är 9 procent fler än samma period 2012.

I flerbostadshus påbörjades totalt 16 750 – en ökning med 39 procent jämfört med förra året.

Av de påbörjade lägenheterna i flerbostadshus var cirka 44 procent hyresrätter.

Marie Bergström