Byggmaterialdagen

Bostadsministern: ”Det är svårt att utforma byggsubventioner”

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD). Foto: Henrik Ekberg
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD). Foto: Henrik Ekberg

Strukturella reformer, höjt rot-avdrag, kortare ledtider, mer byggbar mark. Men vad gör regeringen för att öka bostadsbyggandet här och nu?
– Det är ingen quickfix detta och några subventioner tror vi inte på. Vi tror på ett samlat grepp om de strukturella reformerna, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Andreas Carlson startade igång Byggmaterialdagen med att bland annat redogöra för regeringens åtgärdsprogram för att få igång bostadsbyggandet. Bland annat nämndes det höjda rotavdraget, kortare ledtider för kommunerna som förhoppningsvis även ska få tillgång till mer byggbar mark. Presumtionshyror och större möjligheter att bygga om lokaler till bostäder är andra initiativ.

Statligt byggstöd?

Häromdagen kom SCB:s rapport om att bostadsbyggandet minskar med 55 procent det tredje kvartalet i år, jämfört med förra året. Vilket fick bland annat Riksbyggen att efterfråga ett statligt byggstöd för byggaktörer.

Är någon form av statligt byggstöd något som diskuteras i regeringen?

– Det är svårt att utforma byggsubventioner så att de blir träffsäkra och inte riskerar att driva upp kostnader och gå till åtgärder som ändå skulle ha byggts. Det investeringsstöd som den förra regeringen tog fram visade, enligt Hyresgästföreningens rapport, att 40 procent av medlen gick till projekt som ändå hade byggts. Det är tio miljarder kronor, säger han och fortsätter:

– Vi diskuterar många olika typer av lösningar, men den väg vi ser framför oss är inte kantrad av subventioner. Utan det handlar om att korta ledtiderna och ta tag i de strukturella problemen.

”Det finns inga genvägar”

Vilken är den viktigaste åtgärden som regeringen hittills har presenterat?

– Det finns inte en åtgärd som är viktigast, utan ett samlat grepp om de strukturella reformerna. Det finns inga genvägar, det behövs mer byggbar mark i attraktiva lägen, det är utgångspunkten, sen behövs det därefter kortare ledtider och förbättrat regelverk.

Varje månad går flera hundra byggbolag i konkurs, vad gör ni för att behålla kompentensen den dagen pendeln svänger?

– Dels har vi väldigt mycket kontakt med sektorn, branschen och företag för att lyssna in idéer och olika åtgärdsförslag. Det är oerhört viktigt att se att man gör vad man kan för att rädda kvar en del jobb i sektorn för när konjunkturen väl vänder har vi ett stort bostadsunderskott. En åtgärd är rot-avdragshöjningen som kan rädda en del jobb och jag utesluter inte ytterligare åtgärder där, men det får inte riskera att driva upp inflationen.

Du har nämnt att byggandet av studentbostäder ska öka, hur?

– Vi har tillsatt en utredning som ska göra det väsentligt lättare att bygga studentbostäder och se över de olika krav som finns. Inte minst kopplat till tillgänglighet, buller, solljus. Detta ligger nu hos Boverket att titta på.