Nyheter

Stigande bostadspriser i februari – trots omvärldskrisen

gula villor med snö på taken
Villapriserna föll med 2,9 procent i december för Sverige som helhet. Foto: Getty Images

Såväl lägenhets- som småhuspriser fortsatte att stiga i februari. Lägenhetspriserna steg som mest i södra Sverige (4,0 procent) och småhuspriserna som mest i Stormalmö (3,7 procent).
– Det osäkra omvärldsläget och vad det kan komma att betyda verkar inte ha satt något större avtryck på svensk bostadsmarknad – så här långt, säger Robert Boije, chefsekonom, på SBAB. 

Lägenhetspriserna steg som mest i södra Sverige (4,0 procent) och småhuspriserna som mest i Stormalmö (3,7 procent), enligt SBAB. Lägsta prisuppgången på småhus hade Storstockholm (0,2 procent). I Storgöteborg föll lägenhetspriserna svagt (minus 0,1 procent).  

Justerat för normala säsongsmönster har prisökningstakten på småhus, för Sverige som helhet, vänt uppåt igen, medan trenden för prisökningstakten för lägenheter pekar svagt nedåt.

Såväl lägenhets- som småhuspriserna är nu åter igen uppe på all time high, med undantag för priserna på lägenheter i Storgöteborg, enligt SBAB:s och Boolis prisindex HPI, som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under februari.

Rusande lägenhetspriser i södra Sverige

Lägenhetspriserna steg i fem av sex regioner i februari. Mest steg de i södra Sverige (4,0 procent) följt av Storstockholm (2,4 procent). I Storgöteborg föll lägenhetspriserna svagt (-0,1 procent).

Småhuspriserna steg i samtliga regioner i februari. Mest steg priserna i Stormalmö (3,7 procent). Lägst prisuppgång hade Storstockholm (0,2 procent).

Bild: SBAB

Ökande prisökningstakt för småhus

– Bostadspriserna fortsätter uppenbart att ticka uppåt efter senhöstens nedgång. Justerat för säsongseffekter ser vi att prisökningstakten på småhus ligger på en för årstiden normal nivå, men att trenden nu åter igen pekar uppåt för Sverige som helhet. Även för lägenheter ser vi en ökningstakt på normal nivå, däremot ingen trend uppåt, säger Robert Boije, chefsekonom, på SBAB, i ett pressmeddelande.

–Tittar man på prisökningstakten hittills i år, det vill säga för både januari och februari, ligger den i flera regioner på samma nivå som under motsvarande period förra året. Det osäkra omvärldsläget och vad det kan komma att betyda verkar inte ha satt något större avtryck på svensk bostadsmarknad – så här långt. Det råder mycket stor osäkerhet om framför allt ränteutvecklingen. En ekonomisk avmattning i krisens spår talar för en mer dämpad ränteuppgång än vad vi sett framför oss, medan den tilltagande inflationen pekar i andra riktningen, säger Robert Boije.