Nyheter

”Bostadsrätten helt bortglömd”

God vilja – men fel lösning, tycker Sveriges Byggindustrier. ”Bostadsrätten är helt bortglömd” och ”hellre fler bostäder än fler bubbelbadkar”, är några andra kommentarer på regeringens förslag att stimulera byggandet av hyresrätter, bland annat genom sänkt ROT-avdrag.

 

Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier:

– Sveriges Byggindustrier har stor förståelse för att regeringen vill försöka lösa bostadsfrågan. Regeringen har satt upp en hög målsättning om 250 000 nya bostäder till 2020. De lösningar regeringen nu föreslår vilar på en god vilja men grundas på en svår önskan, att bygga billiga hyresrätter för unga och studenter. Lösningarna har prövats tidigare med bristfälligt resultat. Hyresrätten är i sig den dyraste upplåtelseformen då den har den högsta servicegraden och finansieras med en hög grad av relativt dyrt kapital. Ungdomar och studenter har en relativt låg betalningsförmåga. Därtill är små lägenheter dyrare att bygga per kvm än större lägenheter. Tidigare erfarenheter med subventioner riktade till produktionen har drivit upp kostnadsbilden i byggandet och en sådan utveckling vill vi inte ha tillbaka. Ett stöd på individnivå är mer träffsäkert än att kanalisera pengar till byggbolag för att de ska bygga.

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna:

– Det är bra att regeringen presenterar sina tankar kring bostadspolitiken men dessa förslag kommer inte ensamt att lösa de stora problem som finns på bostadsmarknaden. Tyvärr glömmer regeringen helt bort bostadsrätten, vilket är anmärkningsvärt därför att den är en del av lösningen för bostadsbristen. Vi hade förväntat oss förslag om hur vi även får fler bostadsrätter som vanliga människor kan efterfråga, till exempel att regeringen sett över den dåligt fungerande förvärvsgarantin. Istället kommer ett amorteringstvång som försvårar delfinansieringen av nya bostäder för den enskilde.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads:

– Jag är väldigt glad att vi nu har en regering som vågar visa politiskt mod och ta politiska initiativ. Vi kan inte överlåta bostadspolitiken till marknaden samtidigt som våra ungdomar inte kan flytta hemifrån och skapa sig ett eget liv. Det är också glädjande att vi nu kan komma igång med upprustning av miljonprogrammen och få bostadsområden där människor trivs och som uppfyller våra klimatmål. När det gäller justeringen av ROT-avdraget så måste detta ses i sammanhanget av att regeringen gör en satsning på bostadsbyggandet. Jag tror att de flesta hellre ser att våra ungdomar har någonstans att bo än att vi lägger ytterligare skattepengar på fler villor med bubbelbadkar och trädäck. Jag tror också att oron för ökat svartarbete är överdriven. ROT finns ju kvar och ökat bostadsbyggande kommer att ge fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare och byggföretag.

Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO:

– Regeringen bedömer att marknaden inte klarar av bostadsbyggandet på egen hand och avsätter nu ekonomiska medel. Bra att den agerar. Det behöver byggas 436 000 bostäder till och med år 2020, det kräver unika insatser. Men det är viktigt att stödet utformas så att byggtakten ökar och vi kan bygga bostäder som fler har råd med. Hyrorna i nybyggda lägenheter blir alltid högre än i det befintliga beståndet, även när byggpriserna pressats till max. Men det är viktigt att göra allt som går för att hålla nere nivåerna. 

Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige:

 – Detta är ett hårt slag mot måleribranschen där ROT-avdraget har betytt mycket för att åstadkomma en välbehövlig sanering. Tack vare ROT-avdraget har oseriösa aktörer sållats bort och ersatts av sunda konkurrensvillkor och vita jobb, . Innan ROT infördes gjordes två procent av alla våra medlemmars uppdrag hos privatkunder. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent.