Nyheter

”Botrygg följer inte våra regler”

Arbetsförbud och viten har duggat tätt på Botryggs bygge på Kungsholmen i Stockholm. – Vi har haft jätteproblem med Botrygg, säger Eva Skalleberg på Arbetsmiljöverket. Två arbetsförbud ligger hos länsrätten för avgörande.

Botryggs bygge på Kungsholmen har belagts med tre arbetsförbud under 2008 och 2009. Även en byggarbetsplats i Hammarby Sjöstad har fått förbud och anmärkningar av Arbetsmiljöverket.

– Vi har haft jätteproblem med Botrygg, de följer inte våra regler. Det är lite bekymmersamt med Botrygg. Det har varit lite trögt att få dem att förstå vad vi menar. Han tycker att vi är väldigt besvärliga, men vi tycker att vi måste ställa samma krav på honom som andra, säger Eva Skalleberg, biträdande tillsynsdirektör för Arbetsmiljöverkets region mitt.

Men Botryggs byggen i Linköping har inte alls varit lika problematiska för Arbetsmiljöverket.

– Inspektörerna där säger att det inte är några problem. Jag vet inte om det är för att han använder andra underentreprenörer där, säger Eva Skalleberg.

I ett fall har Botrygg överklagat Arbetsmiljöverkets beslut ända till regeringsrätten. Det handlade om ett förbud hösten 2008 att använda en lyftkran på Kungsholmen på grund av att kranföraren inte ansågs kunna tillräckligt bra svenska för att kunna kommunicera med kranförare inom samma arbetsområde.

Botrygg överklagade och ansökte om inhibition, det vill säga verkställighetsstopp, av förbudet. I båda fallen avslog länsrätten företagets yrkanden och regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd.

Enligt Arbetsmiljöverkets inspektör förbättrades dock kommunikationsförmågan mellan kranförarna genom att alla förare utrustades med kommunikationsradio, samtidigt som Botryggs förares svenskkunskaper ökades.

I dagsläget finns två pågående ärenden som rör Botrygg vid länsrätten i Stockholm. Det ena handlar om ett förbud mot arbete på en höjd över två meter utan fallskydd och det andra om ett arbetsförbud på grund av otillräcklig belysning.

Det första ärendet tog sin början när JM skickade in bilder på höghöjdsarbete på Botryggs bygge till Arbetsmiljöverket. När två arbetsmiljöinspektörer gjorde ett oanmält besök på platsen i november 2008 fotograferade de byggnadsarbetare på en balkongplattform utan räcke.

I december utfärdade Arbetsmiljöverket ett förbud med vitesföreläggande om 100 000 kronor mot arbete på hög höjd utan skydd. Botrygg överklagade förbudet till länsrätten och opponerade sig bland annat emot att verkets beslut grundade sig på bilder tagna av ett konkurrerande företag.

Och i sin överklagan skickade Botrygg i sin tur med bilder på JM:s bygge, för att bevisa att Arbetsmiljöverket tidigare har haft överseende med att det tidvis saknas fallskydd.

Det andra länsrättsärendet handlar om ett arbetsstopp som Byggnads regionala skyddsombud utfärdade under hösten 2009 på grund av bristande belysning. Även Arbetsmiljöverket utfärdade senare ett arbetsförbud.

Botrygg har åtgärdat belysningen enligt Arbetsmiljöverkets krav men överklagade ändå arbetsförbudet eftersom företaget anser att belysningen har installerats på det sätt som arbetsmiljöinspektörerna kräver i Linköping.