Nyheter

Ska se över energiklassningssystemet för byggnader

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader. Foto: Boverket
Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader. Foto: Boverket

Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över energiklassningssystemet så att Sverige får en klassning som ger likvärdiga konkurrensvillkor jämfört andra EU-länder.

Som en del i EU:s klimatplan Fit for 55 så förhandlas nu en omarbetning av direktivet om byggnaders energiprestanda, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Bland annat kommer nya krav ställas på renovering och energieffektivisering av befintliga byggnader. Kraven kommer att kopplas till energiklassningssystemet. Beroende på slutgiltigt förhandlingsresultat kan det innebära att Sverige får högre energieffektiviseringskrav än andra länder i EU.

”Behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt”

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om det behövs ändringar i systemet för energiklassningen för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för Sverige jämfört med andra medlemsländer.

– Genom uppdraget till Boverket förbereder regeringen i god tid genomförandet av direktivet så att vi får en likvärdig spelplan inom EU vad gäller energieffektiviseringskrav på våra byggnader. Renovering och energieffektivisering behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt så att boende inte drabbas av orimliga kostnadsökningar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson:

– Uppdraget till Boverket är viktigt för att säkerställa att Sverige har likvärdiga konkurrensvillkor med övriga Europa vad gäller energieffektivisering av byggnader, säger

Belysa för- och nackdelar

Boverket ska belysa samhällsekonomiska för- och nackdelar med en eventuell ändring av energiklassningen, till exempel sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, samt konsekvenser för offentliga och privata aktörer.

Om det krävs för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för Sverige jämfört med andra medlemsstater ska Boverket genomföra ändringar i energiklassningssystemet innan det omarbetade direktivet träder i kraft.