Nyheter

Boverket: Takrasen måste utredas

— Det är sällan som snön i sig är orsak nog till att ett tak faller. Ofta finns det något tekniskt fel också. Det säger Nikolaj Tolstoj, Boverkets enhetschef på Bygg- och förvaltningsenheten. Myndigheten ska nu utreda vad som ligger bakom den senast

— Man kan säga att ungefär hälften av alla takras beror på ett dimensioneringsfel. En fjärdedel beror på ett utförandefel och en fjärdedel på att byggnaden inte skötts om av fastighetsägaren. Det är nog bara en gång av hundra som belastningen i sig får ett tak att brista, säger Nikolaj Tolstoj.
Boverket har beräkningar från 2006 på hur mycket snö, eller is, ett tak ska tåla. Siffrorna varierar i olika delar av landet.
Den senaste veckan har tak på alltifrån ridhus och tennishallar till bondgårdar och lagerlokaler fallit. Är reglerna tillräckliga?
— Det får utredningen visa. Men vår erfarenhet säger att reglerna är tillräckliga. När det gäller nybyggda hus så ska de tåla de belastningar som nu råder, säger han.
När upplevde Sverige så många takras senast?
— Man får nog gå tillbaka fem år i tiden. Innan dess var det nog i slutet av 80-talet som vi såg någonting liknande, säger han.
Enligt Nikolaj Tolstoj finns det inga speciella takkonstruktioner som är bättre än andra.
— Däremot är väl en del sämre. Bygger man till exempel fläktrum på taken så kan det bildas snöfickor som ger ett högre tryck, säger han.
Sedan slutet av 1980-talet är det byggherrens ansvar att se till att skötseln av ett hus efterlevs.
— Många byggherrar, till exempel bostadsrättsföreningar, blir förvånade över detta. De tror att kommunen eller entreprenören har ansvaret. Man saknar helt enkelt insikt, och kanske är det vi som har varit för dåliga på att informera om detta, säger han.
Har byggnaderna vars tak rasat någonting gemensamt i till exempel materialval?
— Nja, det får utredningen visa. Men det kan ju konstateras att en del av byggnaderna använt sig av limträ, andra av stålkonstruktioner. Och två av byggnaderna var tält, så eventuella fel varierar nog.
Nikolaj Tolstoj berättar att Boverket bör titta extra noga på de två tennistälten som raserats.
— Just tält uppfyller ju inte alltid våra krav på tunga belastningar. Därför är det viktigt att byggnadsnämnder är noga med hur länge ett byggnadslov ska gälla, och att det sedan efterlevs.
Det låter farligt att människor får vistas i byggnader som inte lever upp till era krav, speciellt under dessa väderförhållanden.
— Ja, vi får se vad vår utredning säger.

Regler för snölaster

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla.
Reglerna uppdaterades 2006. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.
Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.
Boverket ska nu utreda om reglerna för att se om det behövs uppdateringar av konstruktionsreglerna när det gäller snölaster.
Källa: Boverket