Nyheter

Box Bygg expanderar

BOX Bygg expanderar ytterligare och presenterar två nya rekryteringar efter sommaren.  

Lars Risberg har rekryterats som projekteringsledare. Hans mångåriga gedigna kunskap från såväl projektering som produktion ska bidra till BOX Byggs effektiva arbetssätt. Detta skiljer sig från de flesta konkurrenters genom att vi satsar mycket tid och resurser i de tidiga skedena i byggprocessen, för att därmed behöva lägga ned mindre tid i produktionen.

Lars kommer närmast från JM AB, där han de senaste åtta åren arbetat som arbetschef.

Adam Goczkowski, som senast arbetat som BIM-samordnare på Peab, ansluter också till det nya projekteringsteamet. Han kommer att ansvara för modellsamordning och övriga VDC-relaterade frågor på BOX Bygg (VDC – av eng. Virtual Design and Construction).