Nyheter

Brå kräver mer avlyssning i svartjobbshärvor

Telefonavlyssning, spaning och användande av informatörer borde utökas för att komma åt byggföretag som misstänks för svarta affärer. Det föreslår Brottsförebyggande rådet.

Hot, våld och trakasserier är inte ovanligt inom det organiserade svartarbetet inom byggbranschen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, som presenterades under fredagen. Den genomsnittlige kriminelle entreprenören är en man i 45-årsåldern med ett brett kontaktnät och kunnande om byggbranschen. Det visar rådets analys av ett antal av Ekobrottsmyndighetens förundersökningar i bygghärvor.

I rollbesättningen som Brå hittat i sin granskning är förgreningarna inom byggbranschen många och långa. Och outredda i alltför många fall, anser Henrik Lans Hedström, kriminolog.
– De här härvorna är rätt godtyckligt avgränsade. Myndigheterna har inte resurser att utreda allt, de ser förgreningarna fortsätta men måste av resursskäl sätta stopp, säger han.

Utredningen gör nu att även Brottsförebyggande rådet sällar sig till byggbranschens krav på att Skatteverket ska kunna göra oanmälda besök på byggarbetsplatser, där det även bör införas legitimationsplikt och närvarokontroller som myndigheten ska kunna ta del av. Rådet föreslår dessutom att spaning, telefonavlyssning och användande av informatörer ska bli mer frekvent använda metoder.
– För att komma åt svarthandeln behöver man ägna sig åt spaning och telefonavlyssning, säger Lars Korsell, chef för Brå:s enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet.

Läs Brottsförebyggande rådets rapport i sin helhet (pdf-fil)