Nyheter

Branschen inför kvalitetsmärkning för tryggare bostadsköp

Kunderna ska veta på vilka grunder de köper en bostadsrätt och vilka ekonomiska förutsättningar föreningen har. Foto: Getty Images

Veidekke Bostad, JM, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans ”Trygg Bostadsrättsförening”. 
Syftet med certifieringen, som införs från årsskiftet, är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden samt öka förtroendet för nyproducerade bostadsrätter.

Det finns en oro på marknaden för nyproducerade bostäder. Orsakerna är flera, enligt Veidekke, som ligger bakom initiativet till Trygga Bostadsrättsföreningen. Det handlar både om okunskap och att vissa aktörer valt att ge sina kunder bristfällig information. 

– Ett antal opportunistiska aktörer har tänjt på gränserna. Det är viktigt att vara tydlig och transparent, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

– Det finns betydande skillnader mellan olika aktörer i hur mycket inblick jag som köpare erbjuds i min egen affär. Därför är det glädjande att så många seriösa aktörer snabbt gått samman, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke i Sverige.

Veidekke har tillsammans med Skanska, JM, Obos, Besqab, Rikshem, Peab och Bostadsrätterna, inlett ett samarbete som resulterat i ett antal gemensamma riktlinjer för kvalitetsmärkningen. Det handlar om hur bostadsrättsföreningar ska startas upp och hanteras från uppstart till dess att föreningen överlämnas till en boendestyrelse, en process som ofta tar flera år.

Med kvalitetsmärkningen Trygg Bostadsrättsförening finns kritiska nyckeltal identifierade och beskrivs så att bostadskunden enkelt ska kunna jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna med nyproducerade bostäder i bostadsrättsföreningar.

– Kunderna ska veta på vilka grunder de köper en bostadsrätt och vilka ekonomiska förutsättningar föreningen har. Sammantaget gynnar detta hushållen, seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället, samt bidrar till utvecklingen av en effektiv nyproduktionsmarknad, säger Per-Martin Eriksson.

Bland annat så åtar sig bostadsrättsföreningen att redovisa till exempel belåning per kvadratmeter och bostad, att föreningen endast har en tydlig motpart och bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning. Transparensen ökar genom att jämförbara nyckeltal görs tillgängliga via en kommande hemsida. Syftet är att göra det så lätt som möjligt för kunden att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status inklusive åtaganden, risker och garantier.

– De etablerade aktörerna har länge sett ett behov av en mer effektiv och sund nyproduktionsmarknad med större ansvarstagande och transparens. I arbetet med Trygg Bostadsrättsförening har vi utgått från myndigheternas regelverk, men har fördjupat kravställandet på innehåll och redovisning av vissa kritiska förhållanden för utformningen av en bostadsrättsförening. Fokus är att bidra till en tryggare bostadsrättsaffär för kunden. Vi landar nu ett års arbete och det är lika positivt att vi har samlat oss kring gemensamma och högt ställda krav, som att fler vill ansluta sig och sina projekt till kvalitetsmärkningen. Viktigt är också att certifieringsprocessen handhas av Gar-Bo, det vill säga av tredje part, och inte av aktörerna själva, säger Nancy Mattsson, ordförande för Trygg Bostadsrättsförening och avdelningschef förvärv JM.

Administrationen av certifieringen sköts av Gar-Bo och varje bostadsrättsförening certifieras för sig. I samband med detta åtar sig föreningen att följa riktlinjerna. I annat fall riskerar man vite. 

Trygg Bostadsrättsförening har presenterats för regeringen samt för tjänstemän på Näringsdepartementet och Boverket.