Nyheter

Branschen välkomnar nya ministern

Riksbyggens Mårten Lilja, Johanna Frelin och Johanna Ode är några av branschens representanter som kommenterat valet av ny bostadsminister.
Beskedet att Märta Stenevi blir ny bostadsminister har tagits emot väl av byggbranschen, och hon gratuleras från flera håll. Nu ser man fram emot konstruktiva samtal och ett gott samarbete för att öka byggtakten och underlätta för bostadsköparna. Samtidigt nämns den sociala bostadspolitiken med trygghet och jämställdhet som viktiga faktorer.

Byggföretagen gratulerar Märta Stenevi (MP) till den nya posten som bostadsminister och ser fram emot ett gott samarbete.

 – Nu sätter vi fler spadar i marken! Sverige behöver bostadspolitiska reformer som upprätthåller en hög och jämn byggtakt, skapar långsiktighet kring finansieringen, möjliggör social rörlighet och stärker jämställdheten, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Boverket behövs drygt 60 000 nya bostäder per år för att täcka behovet. Ökat bostadsbyggandet är också avgörande för återstarten av svensk ekonomi efter corona-krisen.   

– Bygg- och anläggningsbranschens främsta problem är inte pandemin. Anledningen till varför bostadsbyggandet har sjunkit med en tredjedel sedan 2017 är politisk klåfingrighet i form av bolånetak och amorteringskrav. Kreditrestriktionerna har gjort det svårare för många att köpa en bostad, inte minst unga vuxna och ensamstående kvinnor, säger Catharina Elmsäter-Svärd.  

Byggföretagen vill bland annat se statliga bolån till förstagångsköpare, att regeringens föreslagna bankskatt dras tillbaka och ett förtydligat förbud mot kommunala särkrav. 

Riksbyggen ser fram emot dialog med Märta Stenevi om hur de bostadspolitiska utmaningarna kan lösas. 

– Från Riksbyggens sida är vi angelägna om att upprätthålla en hög byggtakt och främja fler gröna åtgärder i det befintliga beståndet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag.

– Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, och regeringen har tillsatt en utredning om att underlätta för förstagångsköpare. Frågan om att underlätta för unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden är fortsatt viktig. Idag är många unga hänvisade till den otrygga och dyra andrahandsmarknaden, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Regeringen har nyligen bjudit in branschen till byggsamtal och samtal om lösningar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden.

– Det är viktigt att tempot i bostadsfrågorna och de initiativ som regeringen redan tagit kommer vara högt, till exempel när det gäller startlån och klimatdeklarationer för att nämna några, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Hyresgästföreningen välkomnar en bostadsminister med ökat jämställdhetsfokus. Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder hoppas på ett tydligare fokus på den sociala bostadspolitiken.

– Det är glädjande med en bostadsminister som sätter människan i centrum. Det är viktigt att lyfta bostadsfrågan ur konsumentens perspektiv, för det handlar inte bara om byggande utan om att skapa hem. Trygga hem är nämligen grundläggande för tryggheten i samhället. Trygghet skapas även genom stadsutveckling med ett fokus på livet mellan husen, säger Marie Linder. 

Hyresgästföreningen välkomnar ett ökat jämställdhetsperspektiv i bostadspolitiken men undrar hur klyftorna i samhället ska kunna minskas samtidigt som marknadshyra införs.

– Jämställdhetsperspektivet är viktigt för allas lika möjligheter i livet, framförallt inom bostadspolitiken. Ett exempel på dagens ojämställda politik är att betydande resurser ges från det offentliga till det ägda boendet. Det behövs en politik där staten inte gynnar en boendeform och i stället ger jämställda villkor för bostadsmarknaden, oavsett det handlar om hyrt eller ägt boende. Just nu ser vi stigande hyror, ökad trångboddhet och försämrade livschanser för många hushåll. Tyvärr riskerar regeringen förvärra den utvecklingen eftersom de just nu utreder införandet av marknadshyror, säger Marie Linder.