Nyheter

Branschens första säkerhetspark invigd

Carin Stoeckmann, förbundsordförande Sveriges Byggindustrier, klippte bandet tillsammans med Ylva Lagesson, NCC, vid invigningen av säkerhetsparken. Foto: Susanne Bengtsson

På måndagen invigdes säkerhetsparken vid Arlanda – Sveriges första och enda  träningsanläggning för byggsektorn. Genom reflektion, diskussion och övning ska olyckorna minska.

– Säkerhetsparken blir en samlingsplats för hela branschen. Här är vi inte konkurrenter, här hjälper vi varandra, säger Henrik Landelius, vd på NCC som ingår i styrgruppen tillsammans med flera av landets största byggföretag.

Närmare 200 personer från stora delar av branschen deltog vid invigningen av Sveriges första säkerhetspark, som byggts upp vid Arlanda flygplats. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet, men i styrgruppen sitter flera av landets största byggföretag.

– Det här är hela byggbranschens säkerhetspark. Ju mer vi jobbar med varandra, desto bättre gör vi det för varandra, säger Catharina Elmäster-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

På anläggningen ska företag – både byggherrar, entreprenörer, underleverantörer och studenter – kunna boka in sig för att träna på olika arbetsmoment. Målet är att skapa en arena för kompetensutveckling och öka förståelsen för vilka attityder och beteenden som krävs för att få till en säkerhetskultur med färre dödsfall, olyckor och tillbud.

– Det handlar inte att öva handgripligen utan snarare om att reflektera och diskutera och ändra beteenden genom ökad medvetenhet. Vi bygger upp scenarion och visar på bra och dåliga exempel. Svaren finns sedan inom gruppen, berättar Björne Karlsson, verksamhetsledare på säkerhetsparken.

Riskuppfattning är individuell och människor tenderar att underskatta risker. Genom träning och reflektion går det att träna upp helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

– Praktiskt övning ger mer erfarenhet än bara teoretisk utbildning. Precis som piloterna övar i en flygsimulator så kan vi i byggbranschen använda säkerhetsparken som vår säkerhetssimulator, säger Magnus Zetterlund, vice vd region Stockholm, Erlandssons Bygg.

I dagsläget består säkerhetsparken av sju stationer med 15 olika scenarier. Till exempel finns stationer för byggställningar, säkra schakt, arbeten vid väg, asbest och ergonomi.  Men säkerhetsparken kan ändras och anpassas efter kundernas önskemål och behov. 

– Parken ska ses som ”ett hus av möjligheter”, säger Björne Karlsson.

– Det här är absolut inte facit, men det är en bra början, säger Catharina Elmäster-Svärd.

Förebilden till Arlandas säkerhetspark finns i Finland. Men nu har alltså stora delar av den svenska byggindustrin gått ihop och skapat en gemensam mötesplats för att bekämpa olyckor.

– Här är vi inte konkurrenter, här hjälper vi varandra, säger Henrik Landelius.

– Det är många personer med olika nationaliteter som rör sig mellan branschens olika arbetsplatser. Därför är det bra att vi övar tillsammans och skapar oss en gemensam bild. Det är viktigt att vi pratar om hur en bra arbetsplats ska se ut, säger Lars Jonsson, vice vd Skanska och koncernansvarig för hälsa och säkerhet.

– Det är lätt att tro att säkerhetsarbetet kan styras från huvudkontoret med fina ord. Det preventiva arbetet är viktigast och säkerhetsparken ska bli en integrerad del i Peabs arbete, säger Jesper Göransson, koncern-vd Peab. 

Redan innan öppningen, som äger rum den 17 oktober, är närmare 300 personer inbokade. 

Säkerhetsparken vid Arlanda:

  • Byggherre: Sveriges Byggindustrier
  • Styrgruppen för Säkerhetsparken: Sveriges Byggindustrier, Skanska, NCC, Peab, Veidekke, JM, Bonava, Svevia, Erlandssons Bygg, Ramudden, Håll Nollan, Byggmästaren i Skåne.
  • Yta: 15 000 kvm
  • Byggstart: 27 mars 2019
  • Öppning: 17 oktober 2019
  • Målgrupp: yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, arbets­ledare, platschefer, beställare, projektörer etc inom hela byggsektorn.