Politik

Branschens missnöje med vårbudgeten

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade vårpropositionen och vårändringsbudgeten på måndagen.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade vårpropositionen och vårändringsbudgeten på måndagen.

Regeringen skjuter i vårbudgeten till pengar till nya fängelser, E6 i Stenungsund och till yrkesutbildningar.
– Men det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen, kommenterar Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnade på måndagsmorgonen vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen. Enligt finansministern står sig den tidigare konjunkturbilden i stora drag. Inflationsbekämpningen har effekt och faller tydligt, tillväxten är svag och arbetslösheten stiger samtidigt som tillväxten i närområdet också är svag och påverkar Sverige på olika sätt.

– Prognosen framåt visar att vi är i en lågkonjunktur i år och nästa år, men vi ser en vändning under 2025. Arbetsmarknaden kommer att försvagas ytterligare, 40 000 fler kommer att vara arbetslösa i år, jämfört med förra året. De geopolitiska utmaningarna och problemen i omvärlden kan också påverka svensk ekonomi framöver, säger Svantesson.

Vårändringsbudgeten, som är på totalt 16,8 miljarder kronor, innefattar bland annat närmare 1,4 miljarder kronor till Kriminalvården för att bygga fler fängelser. Yrkesutbildningar får 167 miljoner och återställningen av E6 i Stenungsund en miljard. Byggföretagen välkomnar fler platser inom yrkesutbildningarna.

– Byggbranschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Satsningen på fler platser inom yrkesvux är positiv, men förutsätter att medel riktas mot rätt yrkesgrupper, säger Tanja Rasmusson.

”Krävs mer”

Men enligt Rasmusson krävs mer för att vända byggkrisen. 

– Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson, som tillägger att politiska reformer krävs för att få fart på bostadsbyggandet, som till exempel att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger hon.

Enligt Byggföretagen kommer de totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar att minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

”Fokus bör ligga på bostadsproduktionen”

Även Byggmaterialhandlarna efterfrågar åtgärder för att öka bostadsproduktionen.

– Fokus bör ligga på att öka bostadsproduktionen, både för att möta efterfrågan på nya bostäder men också för att undvika kompetensbrist och fler konkurser inom byggsektorn, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.

Byggnads väljer också att kritisera regeringens uteblivna satsningar på bostadsbyggandet.

– Trots att branschen befinner sig i den djupaste krisen på decennier väljer regeringen att sticka huvudet i sanden och helt lämna branschen åt sitt öde. Det är under all kritik, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande och fortsätter:

– Yrkesarbetare med decennier av kompetens och erfarenhet varslas nu och tvingas söka sig till andra branscher. Lärlingar kommer inte ut på arbetsplatser och känner sig lurade på tre års studier. Vid 90-talskrisen lämnade 20 000 byggnadsarbetare branschen för att sedan aldrig komma tillbaka. Vi står inför samma situation nu. Finansministern talar gärna om allt som ska byggas i framtiden. Vem tror hon ska göra jobbet? undrar Johan Lindholm.

”Det är bedrövligt”

Installatörsföretagen vill bland annat se en utvidgning av rotavdraget för att öka renoveringarna och energieffektiviseringarna av eftersatta fastigheter samt att se till att arbetskraften stannar kvar inom sektorn.

– Varje dag går sju byggbolag i konkurs. Regeringen måste inse att det är viktigare än någonsin att hålla bygghjulen rullande för att branschen inte förlora erfaren kompetens. Inte bara för behovet i dag utan också de stora kompetensbehoven vi ser framåt. Då krävs det stora statliga stimulanser. Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans. Det är bedrövligt, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson.